Pensioen

AOW en vroegpensioen

AOW

Algemene Ouderdomswet (AOW) regelt het collectieve basispensioen in Nederland. Het is eigenlijk een verzekering voor de oude dag. Iedereen die in Nederland woont (en een geldige verblijfsvergunning/paspoort heeft) krijgt AOW. De AOW wordt betaald door werkende Nederlanders via het omslagstelsel: mensen die nu werken, betalen voor de mensen die nu AOW ontvangen. De hoogte van het pensioen is afhankelijk van je privésituatie en het aantal jaren dat je voor de AOW verzekerd bent geweest.

Verhoging AOW-leeftijd

Sinds 2013 kennen we in Nederland geen vaste pensioenleeftijd meer. De regering besloot dat jaar de AOW-leeftijd stapsgewijs te verhogen van 65 naar 67 jaar in 2023. In juni 2019 is er een nieuw pensioenakkoord bereikt. Om met de vakbonden tot een akkoord te komen heeft het kabinet-Rutte 3 beloofd dat de AOW-leeftijd langzamer stijgt. Zie Overzicht nieuwe AOW-leeftijden. De AOW-leeftijd blijft in 2020 en 2021 66 jaar en 4 maanden. In 2022 stijgt de AOW-leeftijd met 3 maanden en komt in 2024 uit op 67 jaar. Daarna zal de AOW-leeftijd niet 1 jaar stijgen per jaar dat we langer leven, maar 8 maanden. De AOW-leeftijd blijft dus gekoppeld aan de levensverwachting, maar in mindere mate. Het wetsvoorstel 'temporisering verhoging AOW-leeftijd is aangeboden aan de Tweede Kamer.

Vroegpensioen

AOW is de basis; die wordt aangevuld met pensioen dat je zelf opbouwt tijdens je loopbaan bij de politie. Pensioen is eigenlijk uitgesteld loon. In de sector politie bouw je pensioen op via het ABP. De premie wordt door jezelf en je werkgever betaald.

Vervroegd uittreden

De werkgever heeft 31 juli 2019 in een verkennend gesprek over de mogelijkheden tot vervroegd uittreden aangegeven dat hij net als de politiebonden vindt dat er een passende regeling moet komen voor politiemensen. Vanaf half september 2019 vinden vervolggesprekken plaats over hoe de regeling er gaat uitzien en onder welke voorwaarden er gebruik van kan worden gemaakt.

Demonstratie

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN