ACP Plus

Levensloop

Eerder stoppen met werken of gewoon een tijdje verlof opnemen? Dat kon van 2006 tot eind 2011 via de levensloopregeling. Deze regeling is, met ingang van 2012, echter afgeschaft. Het is daardoor niet meer mogelijk om te starten met deelname. Er bestaat wel een overgangsregeling. Daarbij blijft de levensloopregeling bestaan (tot begin 2022, besluit Eerste Kamer eind 2012) voor mensen die op 31 december 2011 al een levensloopregeling hadden met een saldo van minimaal 3.000 euro. Verder is het sinds 2013 mogelijk om het opgebouwde tegoed in geld op te nemen.

Kiezen: opname in geld of tijd

Levensloopdeelnemers met een tegoed van meer dan 3.000 euro kunnen tot 2022 kiezen of ze hun tegoed in geld of in tijd opnemen. Mensen met een tegoed van minder dan 3.000 euro zijn verplicht om dit tegoed in 2013 in geld op te nemen.

Je spaart voor levensloop vanuit je bruto salaris. Bij gebruik van het tegoed (in tijd of geld) wordt de belasting ingehouden. In 2013 geldt een gunstige fiscale regeling bij opname in geld: er wordt belasting geheven over 80 procent van het tegoed op 31 december 2011. De rest is belastingvrij. Het bedrag moet dan wel in één keer worden opgenomen. Bijstorten is daarna niet meer mogelijk. Vanaf 2014 moet over het gehele bedrag belasting worden betaald. Als er niets wordt gedaan, dan wordt het geld in 2022 in één keer en volledig belast uitbetaald. Zolang het geld niet in één keer wordt opgenomen, kan er worden doorgespaard. Het is belangrijk een zorgvuldige keuze te maken, want opname in geld kan namelijk gevolgen hebben voor bijvoorbeeld zorgtoeslag, het belastingtarief waaronder je valt en het betalen van vermogensrendementsheffing. Daarom kan het gunstiger zijn om het geld in meerdere keren op te nemen of om te kiezen voor verlof. Voor meer fiscale achtergrondinformatie kun je in de rechterkolom, onder 'Downloads' het pdf-bestand 'Fiscale achtergrondinformatie 2013 over opname levenslooptegoed' downloaden.

LET OP: als je je levensloopgelden hebt laten uitbetalen kan het aantrekkelijk zijn om middeling aan te vragen bij de belastingdienst. De ACP heeft een contract afgesloten met belastingaangifteshop.nl, zij kunnen je hierbij ondersteunen.

Om te bepalen of de levensloopregeling nog kan worden benut om eerder te stoppen met werken, is niet alleen de einddatum van de levensloopregeling van belang. Let op dat ook de AOW-leeftijd snel stijgt. Via www.checkuwaowleeftijd.nl is uit te rekenen wanneer de eigen AOW-uitkering ingaat. Eventueel is ook het ABP keuzepensioen in te zetten om (een deel van) de verhoging van de AOW-leeftijd te overbruggen.

Deelnemers die hun levensloopregeling bij Loyalis hebben ondergebracht, ontvangen naar verwachting in maart 2013 persoonlijke informatie over de keuzemogelijkheden en de praktische afhandeling.

Levensloop in de politiesector

In de politiesector is de levensloopregeling een belangrijk middel om eerder te kunnen stoppen met werken. Omdat pre-pensioenregelingen werden afgeschaft zijn hierover in de CAO 2005-2007 afspraken gemaakt. Het is dan wel verplicht om de toen afgesproken toelagen in te zetten in de levensloopregeling. Er zijn verschillende toelagen afgesproken. Afhankelijk van de persoonlijke situatie kan worden vastgesteld voor welke toelage een politiecollega in aanmerking komt. De aanbieder van levensloop binnen de politiesector is Loyalis/APG. Meer informatie over dit onderwerp is terug te vinden in de ACP-folder Levensloop. Deze folder is hiernaast als PDF-bestand downloaden.

Overige fiscale regels

Voor ieder jaar dat gespaard is in de periode 2006-2011 is levensloopkorting opgebouwd van ongeveer 200 euro per gespaard jaar. Als een deelnemer al deze jaren gespaard heeft, dan krijgt hij/zij dus ruim 1.200 euro korting op het bedrag dat hij/zij aan belasting moet betalen bij opname van het tegoed (zowel in tijd als in geld). Voor diegene die 61 jaar of ouder is en met levensloopverlof gaat, wordt sinds 1 januari 2010 de zogenoemde groene tabel toegepast. Dit betekent dat het inkomen wordt aangemerkt als inkomen uit vroegere dienst. Er wordt dan geen rekening gehouden met diverse heffingskortingen (arbeidskorting, doorwerkbonus, aanvullende alleenstaande-ouderkorting).

Standpunt

Voor mensen met zware en risicovolle beroepen moet het nu en in de toekomst mogelijk blijven om vervroegd te stoppen met werken. Voor een deel van de collega’s is dit nog geregeld via de levensloopregeling. Voor alle andere (en toekomstige) collega’s inventariseert de ACP de mogelijkheden voor nieuwe afspraken die vervroegde uittreding voor politiecollega’s mogelijk moeten maken.

Informatie
Demonstratie

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN