agenten-pensioen

Pensioen

Wat doet de ACP op het gebied van pensioen?

De ACP ‘bewaakt’ de pensioenbelangen van politiecollega’s via de ambtenarencentrale CCOOP waarbij de ACP is aangesloten. Via de CCOOP is de ACP vertegenwoordigd in het Verantwoordingsorgaan ABP: een van de ‘bewakers’ van de pensioenbelangen van politiecollega’s. Het Verantwoordingsorgaan ABP geeft (on)gevraagd advies aan het ABP-bestuur over bijvoorbeeld het premie- en indexatiebeleid, beleggingsbeleid en de communicatie van het ABP. Het Verantwoordingsorgaan beoordeelt ook of het bestuur goed heeft gehandeld, denkt kritisch mee, controleert processen, afspraken en houdt toezicht. Daarnaast is de CCOOP vertegenwoordigd in de Pensioenkamer van het ABP. De Pensioenkamer bepaalt hoe de pensioenregeling van het ABP eruitziet.

Nieuw pensioenstelsel
Kabinet, werkgevers en vakbonden hebben een akkoord bereikt over vernieuwing van het pensioenstelsel. Om met de vakbonden tot een akkoord te komen heeft het kabinet-Rutte 3 beloofd dat de AOW-leeftijd langzamer stijgt. Zie Overzicht nieuwe AOW-leeftijden en Kernpunten principeakkoord pensioen. Meer informatie over pensioen vind je op de website van Rijksoverheid.nl.

Gratis pensioenspreekuur

> Maak afspraak voor gratis ABP-Pensioenspreekuur

Bereken jouw pensioenoverzicht

Het ABP verzorgt elk jaar voor al haar deelnemers een pensioenoverzicht. Zie in een oogopslag hoeveel je straks krijgt. Maak een berekening op Mijn ABP.
> Bereken je pensioenoverzicht op Mijn ABP

Krijg inzicht via pensioenambassadeur

Samen met de andere politiebonden zet de ACP zich bovendien in om de pensioenkennis binnen de politieorganisatie te vergroten. De politie heeft met hulp van het ABP en gesteund door de bonden ruim honderd politiecollega’s in het land opgeleid tot pensioenambassadeur om hun eigen collega’s te helpen inzicht te krijgen in hun pensioen en arbeidsvoorwaarden bij de politie.
> Meer over pensioenambassadeurs (Zie korpsnet)

Pensioenalert: betaal minder contributie

Als je ACP-lid bent en volledig met pensioen gaat, ga je minder contributie betalen! Daarvoor is het echter wel belangrijk dat wij weten wanneer je volledige pensionering exact ingaat. Op deze manier kan de ACP tijdig de lagere contributie voor je doorvoeren. Wanneer je jouw concrete pensioendatum vroegtijdig aan ons doorgeeft, hoef je de eerste twee maanden van je volledige pensionering bovendien geen contributie te betalen!
> Vul formulier in

Stel je financiële vraag

> Stel je financiële vraag aan onze partner Kandoor

Demonstratie

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN