uniform

Regeling Partieel Uittreden (RPU)

Regeling Partieel Uittreden (RPU)

Op basis van de Regeling Partieel Uittreden (RPU) – ook wel deeltijdpensioen – kun je als politiemedewerker vanaf 58 jaar een aantal uren minder per week gaan werken. Maximaal 11,1 procent (van 36 naar bijvoorbeeld 32 uur). Over de niet-gewerkte RPU-uren krijg je de helft (5,5 procent) doorbetaald. Je bouwt volledig pensioen op over die niet-gewerkte RPU-uren.

Nieuw beleid: versobering pensioenwetgeving

Tot vorig jaar kon je vanaf je 55e al gebruikmaken van de RPU met volledige pensioenopbouw. Per 1 januari 2018 is dit beleid echter gewijzigd en is de pensioenrichtleeftijd verhoogd van 65 naar 68 jaar.

 • 10 jaren-eis
  De Belastingdienst houdt zich sinds 1 januari 2018 strikt aan de 10 jaren-eis: volledige pensioenopbouw is wettelijk slechts toegestaan als de RPU uiterlijk 10 jaar voor de pensioenrichtleeftijd start. Dus vanaf je 58e.
 • Verminderde pensioenopbouw
  Maak je vanaf je 55e gebruik van de RPU? Dan bouw je minder pensioen op. Let op: dit werkt jaarlijks door tot aan het einde van je aanstelling (bijvoorbeeld bij pensionering) en stopt dus niet als je 58 jaar wordt.
  Voorbeeld: Je gaat dit jaar vanaf je 55e 11 procent minder uren werken, dan mag je over 5,5 procent van deze uren geen pensioen meer opbouwen. Bij een salaris op het maximum van schaal 8 scheelt dat zo'n € 50,- pensioenopbouw per jaar. Werk je nog 10 jaar bij de politie, scheelt dat je dus € 500,- aan pensioenopbouw. Dat is ruim € 15,- netto pensioen minder per maand.
 • Verminderde opbouw beperken
  Je kunt de vermindering van je pensioenopbouw beperken door je RPU-deelname tijdelijk te onderbreken. De Belastingdienst heeft bepaald dat dit minstens een periode van 6 maanden moet zijn. (Zie 'Gevolgen RPU-deelnemers <58 jaar')
 • RPU-uren uitbreiden
  Ben je na je 58e RPU-deelnemer geworden? Dan kun je je aantal RPU-uren desgewenst gewoon uitbreiden. Deze mogelijkheid wordt door de 10 jaren-eis niet geraakt.
 • Opgebouwde pensioenrechten vóór 2018
  Deze blijven ongewijzigd.

Gevolgen RPU-deelnemers < 58 jaar

De gevolgen voor medewerkers met RPU die op 1 januari 2018 nog geen 58 jaar waren:

 • Je krijgt voor de toekomst te maken met een verminderde opbouw als je blijft deelnemen aan de RPU.
 • Je kunt je RPU eenmalig stopzetten, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018. Het genoten RPU-verlof wordt in overleg met je leidinggevende wel gecompenseerd.
 • Als je vóór 1 juli 2018 nog 58 jaar was, mag je direct weer starten met de RPU. De Belastingdienst gaat alleen voor deze groep akkoord met een kortere periode dan 6 maanden zonder RPU. Voor alle overige situaties geldt de termijn van 6 maanden.
 • Wil je niet nu stoppen, maar wel de duur van verminderde pensioenopbouw beperken? Dan kun je tussentijds de RPU op een later moment minimaal 6 maanden stopzetten.

Meer informatie

Demonstratie

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN