twee agenten

Salaris

Salaristabellen (schalen en bedragen)

Wat moet je weten over je salaris?

  • Op je salaris wordt loonheffing Een deel kun je (mogelijk) terugvragen als je aangifte inkomstenbelasting doet. De ACP kan je hiermee helpen via de ACP Belastingservice.
  • Heb je vragen over de hoogte van je salaris? Dan kun je terecht bij de collega’s van de salarisadministratie. Je vindt ook veel informatie op het intranet van het korps.
  • De salarisstrook voor politieambtenaren is een besluit. Als er iets niet klopt op je salarisstrook, moet je binnen 6 weken bezwaar maken.
  • De salarisverwerking van de Nationale Politie wordt verzorgd door Raet. Op de website van Raet kun je terecht voor uitleg over je loonstrook, of een bruto-netto berekening.
  • De rechten en plichten van politiemedewerkers zijn vastgelegd in het Besluit algemene rechtspositie politie (Barp) en het Besluit bezoldiging politie (Bbp). Daarnaast hebben politiemedewerkers te maken met het Besluit reis-, verblijf- en verhuiskosten (Brvvp) en de Beleidsregel pauzes (Pauzeregeling).
  • Het salaris bij de politie wordt iedere maand rond de 20e overgemaakt.

Bezwaar maken

Ben je van mening dat je loonstrook niet klopt? Onze juristen helpen je bezwaar te maken. Neem contact op met de ACP als je onze hulp nodig hebt.

Demonstratie

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN