10 punten plan ACP – Geweld tegen politie

10 punten plan ACP – Geweld tegen politie

14 nov 2008, veilig en gezond werken

De ACP komt met een serie maatregelen om geweld tegen politiemensen aan te pakken. Het gaat dan om onorthodoxe plannen die preventief van aard zijn.

Afgelopen zomer kondigde de ACP aan met maatregelen te komen om geweld tegen politiemensen en andere overheidsambtenaren preventief te bestrijden. We hebben toen ook ACP-leden opgeroepen mee te denken en hun ideeën aan ons te mailen, wat veel collega?s ook hebben gedaan.

Veelplegers

De reacties van collega?s hebben bijgedragen aan een tienpuntenplan van maatregelen waarvan de ACP denkt dat die in preventieve zin bijdragen aan het beperken van geweld tegen politiemensen. De maatregelen zijn wat ons betreft los van elkaar, maar ook in combinatie toe te passen. Het gaat hier om maatregelen voor personen die zich al meerdere keren schuldig hebben gemaakt aan geweld tegen politieambtenaren en andere hulpverleners. Heb je niets op je kerfstok, dan gaan deze maatregelen uiteraard niet op.

ACP tienpuntenplan

  1. Horecagelegenheden eerder sluiten als er aanhoudend sprake is van overlast van geweld tegen politiemensen of andere overheidsdienaren.
  2. Huisarrest (bijvoorbeeld met Oud en Nieuw) voor diegenen waarvan bekend is dat bepaalde feestjes of weekenden steevast uit de hand lopen.
  3. Meldplicht: op gezette tijden per avond / dagdeel fysieke melding op een aangewezen politiebureau. Straf volgt wanneer iemand niet op komt dagen.
  4. Introductie van het Elektronisch Volg Systeem op structurele of incidentele basis zodat altijd te traceren is waar iemand is / is geweest.
  5. Preventief gebiedsverbod: op bepaalde momenten gelden verboden om op plaats X aanwezig te zijn.
  6. Contactverbod wanneer blijkt dat bepaalde combinaties van personen tot “rotzooi” leiden, komt er een tijdelijk- verbod voor het contact tussen deze combinaties. Let op, dit is niet hetzelfde als een samenscholingsverbod.
  7. Vergunningenbeleid voor gemeenten wordt strenger toegepast voor feesten en evenementen. Wanneer er niet voldoende politiecapaciteit is om de openbare orde te garanderen, wordt geen vergunning afgegeven.
  8. Er worden afspraken gemaakt over minimumstraffen, waardoor een rechter tenminste een bepaald minimum oplegt als er sprake is van geweld tegen ambtenaren.
  9. Snelrechtprocedures worden sneller en efficiënter toegepast, zodat zaken waarbij politiemensen te maken hebben gehad met geweld, meteen worden afgehandeld en niet op de plank blijven liggen.
  10. Smoelenboek op internet: veelplegers van geweld tegen politiemensen komen met een foto op internet te staan. Op die manier kunnen bijvoorbeeld horecagelegenheden (tijdelijk) bepaalde mensen weigeren wanneer die consequent voor overlast zorgen.

Haalbare voorstellen

De ACP zal deze maatregelen aanbieden aan minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en aan de leden van de Tweede Kamer. Zij discussiëren namelijk over het probleem en de wettelijke aanpak daarbij. De ACP verwacht dat tenminste een deel van het tienpuntenplan wordt opgepakt. Ook de politiek weet immers dat geweld tegen politiemensen en andere hulpverleners de spuigaten uitloopt en niet langer op deze manier kan doorgaan. Wanneer het palet aan repressieve maatregelen dan bijna opgebruikt lijkt, moet overgestapt worden op minder voor de hand liggende keuzes of maatregelen zoals de ACP hier laat zien. “Maar”, stelt ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp, “wat wij voorstellen is allemaal haalbaar, het gaat er alleen om welke keuzes men wil en durft te maken. En ik vermoed dat de tijd hier rijp voor is.”

Lik-op-stuk

Door het toepassen van de door de ACP voorgestelde maatregelen wordt de pakkans op “veelplegers” aanzienlijk groter. Het weghalen van die gasten uit de anonimiteit is belangrijk, zowel in repressieve als in preventieve zin?, zegt Van de Kamp. “Met deze maatregelen creëer je een lik-op-stuk beleid. Combineer dat met een hogere strafmaat en ik verzeker je dat geweld tegen politiemensen en andere hulpverleners een stuk minder aantrekkelijk wordt.”

Congres
Op 14 november is de ACP aanwezig op het congres “Agressie, geweld en het politiewerk” in Nunspeet. Op dit congres zijn veel mensen aanwezig die zich (op bepalende wijze) met het thema bezighouden. Ook hier zal Gerrit van de Kamp het tienpuntenplan bekend maken.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN