ACP: ‘Ambtelijke status politiemensen behouden’

ACP: ‘Ambtelijke status politiemensen behouden’

11 apr 2011, Juridisch

Ambtenaren, onder wie ook politiemensen, moeten dezelfde rechten en plichten krijgen als werknemers in het bedrijfsleven. Dat staat in een initiatiefwet dat Tweede Kamerleden Fatma Koser Kaya (D66) en Eddy van Hijum (CDA) vandaag hebben ingediend. De ACP is het niet eens met dit wetsvoorstel. Politiemensen hebben immers een uniek beroep met bijzondere verantwoordelijkheden. Daarbij hoort ook een bijzondere status die tegenover de plichten en verantwoordelijkheden van politiemensen een goede rechtspositie stelt.

Tweede Kamerleden Koser Kaya en Van Hijum verwachten dat een Kamermeerderheid zal instemmen met het wetsvoorstel. Zij verwijzen daarbij naar een passage uit het regeerakkoord: ?Voor de overgang van werk naar werk moeten voor ambtenaren dezelfde voorwaarden gelden als voor werknemers in de private sector.? De ACP wil echter duidelijk stellen dat politiewerk fundamenteel verschilt van een ?reguliere? baan bij de overheid of in het bedrijfsleven.

Hoge eisen

De politie is rechtshandhaver en mag indien nodig geweld gebruiken. Vanwege deze bijzondere positie worden hoge eisen aan politiemensen gesteld, die hen in zekere mate in hun grondrechten beperken. Politiemensen moeten buiten diensttijd beschikbaar zijn als dat noodzakelijk is, zijn beperkter in hun vrijheid van meningsuiting en hebben als rechtshandhaver een voorbeeldfunctie; juist van politiemensen wordt verwacht dat ze integer handelen. Daarnaast hebben politiemensen slechts beperkt recht op het voeren van collectieve acties om betere arbeidsvoorwaarden af te dwingen.

Goede ontslagbescherming

De ACP vindt dat de overheid tegenover bovengenoemde plichten en verantwoordelijkheden een goede ontslagbescherming voor politiemensen moet stellen. De ambtelijke status voorziet hierin. De werkgever moet hierdoor bijvoorbeeld nadrukkelijker aantonen wat precies de redenen zijn voor ontslag van een werknemer. Deze redenen moeten duidelijk toetsbaar zijn. Als de ambtelijke status voor politiemedewerkers wordt afgeschaft, vervalt daarmee de stevige rechtspositie die zij hebben. De bijzondere eisen die gesteld worden aan politiemensen blijven echter gewoon bestaan. Daarmee is de balans zoek. Met een minder goede ontslagbescherming zullen politiemensen wellicht minder snel op durven treden als bijvoorbeeld klokkenluider. De ACP is dan ook van mening dat de ambtelijke status voor politiemensen behouden moet blijven.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN