Toezeggingen minister op ontwerpplan Nationale Politie

Toezeggingen minister op ontwerpplan Nationale Politie

9 nov 2011, reorganisatie

ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp heeft vandaag (woensdag 9 november) een gesprek gehad met minister Opstelten van Veiligheid & Justitie over de visie van de ACP op het ontwerpplan Nationale Politie. ?De minister heeft toezeggingen gedaan op voor de ACP cruciale punten. Wij hebben er vertrouwen in dat we gezamenlijk kunnen komen tot een Nationale Politie. Maar uiteraard wachten wij eerst de concrete aanpassingen in een nieuw ontwerpplan af?, aldus een tevreden Van de Kamp.

De ACP vindt het belangrijk dat haar leden op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen en licht nu dan ook haar standpunt toe. Het standpunt van de ACP, tot stand gekomen in nauw overleg met leden, is eind vorige week schriftelijk beschikbaar gesteld aan de minister. De bewindsman liet hierop weten dat hij graag een gesprek wilde aangaan met de ACP, voordat de ACP haar standpunt inhoudelijk zou publiceren. Dat gesprek heeft vandaag plaatsgevonden en dat heeft vooralsnog geleid tot toezeggingen van de minister op voor de ACP cruciale punten.

Verbeterpunten

De ACP heeft de minister duidelijk aangegeven wat zij mist in het huidige ontwerpplan. ?Ondanks de mooie woorden in het ontwerp hebben we niet de overtuiging dat er voldoende ruimte is voor het vakmanschap, voor innovatie en creativiteit van de politiemedewerker. Tegelijkertijd wordt er een te groot beroep gedaan op de flexibiliteit van de collega?s. Ook maken we ons zorgen over de positie van collega?s in de ondersteuning. Voor deze groep moeten goede oplossingen komen. Tot onze teleurstelling is er geen personeelsparagraaf opgenomen. Het ontwerp schrijft wel wat er van de medewerkers wordt verwacht, maar het is niet terug te vinden op welke wijze de korpsleiding invulling gaat geven aan de personeelszorg en verantwoordelijkheid voor de medewerkers. Ook missen wij een belangrijk onderdeel als verandering in de organisatiecultuur.?

Toezeggingen minister

Gekeken naar de verbeterpunten van de ACP heeft de minister vooralsnog toegezegd dat er meer ruimte komt voor de eigen professionaliteit van politiemensen. Daarnaast zal hij er persoonlijk voor instaan dat er behalve een structuurverandering, ook een cultuurverandering zal plaatsvinden. Bovendien blijft het LFNP (als formeel vastgesteld) het fundament onder de totstandkoming van Nationale Politie. Tot slot heeft de minister toegezegd dat de politiebonden een rol krijgen in het ontwerp en de inrichting van de Nationale Politie. Op die manier is ook het belang van collega?s op de werkvloer gewaarborgd. Worden deze toezeggingen omgezet in concrete aanpassingen van het huidige ontwerpplan, dan zijn voor de ACP belangrijke verbeteringen doorgevoerd. Onder de juiste voorwaarden en condities staat de ACP pal achter de invoering van de Nationale Politie.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN