Aanscherping maatregelen jaarwisseling noodzakelijk

Aanscherping maatregelen jaarwisseling noodzakelijk

1 dec 2017, veilig en gezond werken

Oud en Nieuw brengt hoge risico’s met zich mee voor de veiligheid van burgers, politiemensen en hulpverleners dat vooral wordt veroorzaakt door vuurwerk. Dat blijkt uit een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De ACP doet een dringend beroep op de politiek om een fundamentele discussie te voeren over het vieren van de jaarwisseling. En op gemeenten om dan optimaal hun bevoegdheden in te zetten. Van de Kamp: “Worden er geen ingrijpende maatregelen genomen, dan neemt de politiek willens en wetens voor lief dat de jaarwisseling slachtoffers blijft eisen.”

Volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) zijn er rond Oud en Nieuw jaarlijks duizenden incidenten, van overlast door (illegaal) vuurwerk tot aan brandstichtingen en geweldplegingen waaronder geweld tegen hulpverleners. ‘Op veel plaatsen in Nederland het onveiligste feest van het jaar’, zo stelt de OVV in haar bevindingen. Die sluiten voor een groot deel aan op datgene waartoe de ACP heeft opgeroepen en waarover de ACP al verschillende gesprekken voerde met betrokken partijen, zoals maatregelen in de bestrijding van (illegaal) vuurwerk en de rol van gemeenten om de jaarwisseling veiliger te laten verlopen.

Verantwoordelijkheid gemeenten

De ACP wijst erop dat gemeenten een grote verantwoordelijkheid hebben om politiemensen, hulpverleners en burgers te beschermen. Van de Kamp: “Er worden inderdaad, zoals de onderzoeksraad ook zegt, al behoorlijk wat inspanningen gepleegd door gemeenten. Toch zien we nog dat gemeenten de risico’s van de jaarwisseling bagatelliseren of aarzelen om stappen te nemen. We roepen gemeenten dan ook op om alle bevoegdheden in te zetten die zij tot hun beschikking hebben. Neem preventieve maatregelen waar mogelijk. Maak raddraaiers duidelijk waar de grenzen liggen. Wees bereid om persoonsverboden in te zetten voor bepaalde gebieden en zoek samenwerking en afstemming met naburige gemeenten.”

Verbod zwaar vuurwerk

In het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid wordt voorgesteld om knalvuurwerk en vuurpijlen – dat veel letsel veroorzaakt – te verbieden en in de toekomst mogelijk ook ander zwaar vuurwerk. De ACP steunt dat voorstel, maar wijst er ook op dat het ministerie geld zal moeten vrijmaken om dat verbod te kunnen handhaven. Het rapport van de OVV toont onder andere aan dat de bestrijding van illegaal vuurwerk om aanzienlijke investeringen vraagt, onder andere extra personele capaciteit, een versterking van de opsporing. “Wij roepen de politiek op hieraan gehoor te geven. De bestrijding van zwaar vuurwerk is niet alleen in het belang van de veiligheid en gezondheid van burgers, politiemensen en hulpverleners. Er gaan miljoenen om in de handel van illegaal vuurwerk dat steeds meer in handen is van de georganiseerde criminaliteit. Dat vraagt om een harde aanpak.”

Maatregelen ministerie

Nadat politiemensen en hulpverleners tijdens de jaarwisseling 2016-2017 door heel Nederland te maken kregen met geweld, riepen collega’s de politiek al massaal op om dit niet over haar kant te laten gaan en in actie te komen. Een 10-puntenplan, samengesteld met input van politiemensen, werd voorgelegd aan voormalig minister Van der Steur. Er zijn stappen gezet, maar bepaalde maatregelen blijven nog steeds onbenut als het bijvoorbeeld gaat om geweld tegen politiemensen tijdens Oud en Nieuw. De ACP wil dat de huidige minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus duidelijk maakt welke van deze punten worden uitgevoerd en welke nog niet- en wat daarvan de reden is.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN