ACP bijt zich vast in problemen nieuwe dienstauto

ACP bijt zich vast in problemen nieuwe dienstauto

25 feb 2019, veilig en gezond werken

Eind vorig jaar is de Nationale Politie begonnen met het invoeren van de nieuwe dienstauto’s (Mercedes). Vanaf dat moment ontvangt de ACP een gestage stroom aan klachten van collega’s die in de praktijk problemen ervaren met de nieuwe voertuigen. Inmiddels dringen politiecollega’s bij de ACP aan op onderzoek naar de achterliggende oorzaken.

Na de eerste stroom klachten heeft de ACP samen met het eenheidsbestuur van ACP Oost-Brabant een inventarisatie gemaakt van de problemen die collega’s hebben aangekaart. Ook hebben ACP-leden het nieuwe dienstvoertuig zelf doorgelicht en bekeken of het voldoet aan de eisen.

Zorgpunten

Een greep uit de eerste zorgpunten: het vervoeren van verdachten is een serieuze uitdaging en blijkt bij de wat grotere collega’s vrijwel onmogelijk door gebrek aan ruimte. Er kunnen bovendien serieuze vragen worden gesteld bij de veiligheid en gezondheid van collega’s en verdachten. Het voertuig dat werd doorgelicht was net terug van de garage en voorzien van de vijfde(!) set remschijven binnen 25000 kilometer. Ook het uitrustingsniveau is drastisch beperkt. Dit hindert collega’s in de uitvoering van hun werk. De gebaande wegen verlaten blijkt eveneens een hachelijke onderneming, het voertuig is te laag. Die klacht komt inmiddels ook uit Amsterdam waar de trambaan een onneembare hindernis blijkt, in ieder geval zonder de bodemplaat eronder uit te rijden.

Brief aan korpsleiding

De ACP heeft enige tijd terug de COR al aangeschreven om te vragen of die zich herkent in de zorgen van collega’s én om daarop – als eerst aangewezen overlegpartner over dit soort onderwerpen met de werkgever – actie te ondernemen. De korpsleiding is inmiddels gestart met het beantwoorden van vragen van collega’s over het nieuwe dienstvoertuig. Desalniettemin laten collega’s de ACP weten zich op veel punten niet serieus genomen te voelen. Zij hebben de indruk dat vragen worden ‘platgeslagen’, dat er uiteindelijk geen oplossing wordt geboden voor de problemen die zij ervaren.

Nadere analyse

Voldoende aanleiding voor de ACP om de aanbestedingsprocedure van het nieuwe dienstvoertuig van start tot finish zelf onder de loep te nemen. ACP-vicevoorzitter Erwin Koenen: “Wij hebben de korpsleiding verzocht ons alle documenten te verstrekken rond de totstandkoming van beleid, aanbesteding en keuze voor dit voertuig. Deze documenten gaan wij analyseren en leggen wij naast de signalen van collega’s. Op basis daarvan willen wij vervolgens het gesprek aangaan met de korpsleiding. Om er zodoende voor te zorgen dat dit soort problemen in ieder geval in de toekomst worden voorkomen.”

Meepraten

Collega’s die problemen ervaren met de nieuwe dienstvoertuigen hebben de ACP gevraagd om met dit onderwerp aan de slag te gaan. Een aantal van hen heeft bovendien aangegeven zelf te willen bijdragen aan de oplossing. Wil jij hierover ook meepraten? Laat ons dat dan weten via ledencontact@acp.nl

Update april 2019

De korpsleiding heeft de door ons opgevraagde documenten toegestuurd, zoals het zogenoemde functioneel kader (daarin staat aan welke eisen het voertuig moet voldoen) en diverse testgegevens. De ACP zal deze documenten analyseren om te kijken waar dit soort processen mogelijk kunnen worden verbeterd.

Enige tijd terug heeft de ACP bovendien nog een uitgebreid gesprek gehad met de werkgever en collega’s die direct betrokken zijn geweest bij de aanschaf van het nieuwe dienstvoertuig. In dit gesprek lichtte de werkgever toe hoe het aanbestedingsproces is verlopen en de keuzes die daarin zijn gemaakt. Er wordt nu hard gewerkt aan verbeteringen van de nieuwe politievoertuigen (Mercedes). De praktijk moet uitwijzen of de aanpassingen ertoe leiden dat de klachten van collega’s daadwerkelijk worden verholpen en dus leiden tot betere ervaringen. Daarover blijft de ACP in gesprek met collega’s die zich bij de ACP hebben gemeld.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN