ACP: ‘Breed debat over pensioenakkoord hard nodig’

ACP: ‘Breed debat over pensioenakkoord hard nodig’

8 jul 2011, pensioen

De ACP wil op korte termijn met zo veel mogelijk andere vakbonden om de tafel over het pensioenakkoord. “Dat kunnen vakbonden zijn die, net als de ACP, het pensioenakkoord afwijzen of er kritische tegenover staan, maar ook vakbonden die twijfelen, of die eerst de leden willen raadplegen. Iedere vakbond is van harte welkom om aan te schuiven. Het gaat de ACP om een zo breed mogelijk debat over een pensioenakkoord dat voor iedereen acceptabel is”, aldus ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp.

“Dat geldt niet voor het huidige akkoord. Daarmee komen vooral mensen met zware, risicovolle beroepen, jongeren, mensen met een laag inkomen en oudere werknemers in de kou te staan.”

Aanpassingen

De ACP wil met de andere vakbonden bekijken welke vervolgstappen er mogelijk zijn. “Wij willen gezamenlijk met andere vakbonden kijken naar noodzakelijke wijzigingen in het huidige akkoord. Aanpassingen waardoor er meer evenwicht in het akkoord komt en eventueel wel groen licht kan worden gegeven aan de wijzigingen in het pensioenstelsel.

Breed debat

De ACP denkt in dat licht aan het organiseren van een openbaar debat met voor- en tegenstanders van het huidige pensioenakkoord. ?Op deze manier kan er worden gewerkt aan een breed sociaal akkoord, waarin de problemen met het huidige pensioenakkoord worden weggenomen. Bij een brede discussie kan dan bijvoorbeeld ook worden gekeken naar de manier waarop mensen met topinkomens bijdragen aan een oplossing voor de kredietcrisis en vergrijzing. Daarnaast kunnen de huidige bezuinigingen leiden tot sociale ongelijkheid en daarmee sociale onrust. De collega’s in de politiesector merken hiervan in hun werk als eersten de gevolgen.”

Positieve reacties

Vakbond De Unie reageerde in de media al positief op de uitnodiging van de ACP. De vakbond is aangesloten bij het MHP, de vakcentrale voor hoger opgeleid personeel. De ACOM, de CNV-vakbond voor militair personeel, deelt ook de kritiek van de ACP op het huidige pensioenakkoord. ?Met veel andere bonden zal de komende tijd ook direct contact worden gelegd.? Meer informatie over de uitnodiging van de ACP aan andere vakbonden is ook te lezen en beluisteren via de onderstaande medialinks.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN