ACP: Capaciteit nodig voor aanpak georganiseerde criminaliteit

ACP: Capaciteit nodig voor aanpak georganiseerde criminaliteit

18 okt 2019, Werk

Er komt een breed offensief tegen georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid laat de contouren daarvan zien in een nota en een brief aan de Tweede Kamer. Ook de ACP vindt een stevige, brede aanpak noodzakelijk. “Een eerste stap is genomen”, zegt voorzitter Gerrit van de Kamp, “Nu is het zaak dat er een goed plan volgt. De capaciteitsproblemen bij de politie en in de hele veiligheidsketen kunnen daarbij niet worden genegeerd.”

Kern van de aanpak wordt een integraal, landelijk team. Dat team gaat volgens de minister de aanpak van de georganiseerde drugscriminaliteit versterken. Zij moeten flexibel en multidisciplinair opereren. De minister schrijft in een brief aan de Tweede Kamer: “We gaan investeren in intelligence, opsporing, vervolging, samenwerking en informatie-uitwisseling om nog beter zicht te krijgen op criminele financiële en logistieke stromen.” Daarnaast wil de minister dat er met extra inzet op bewaken en beveiligen voor wordt gezorgd dat mensen die de rechtstaat dienen hun beroep kunnen blijven uitoefenen.

“Wat uit de plannen van de minister niet duidelijk wordt, is welke capaciteit hiermee gemoeid gaat”, zegt Van de Kamp. “Van zowel deze unit als van de totale keten gaat dit enorme inspanningen vragen. Het staat wat ons betreft vast dat hiervoor aanvullende capaciteit moet komen. Het loopt politiemensen al over de schoenen. Een offensief als wat de minister voorstelt is nodig, maar kan er met de huidige bezetting niet even bij worden gedaan.”

De ACP verwacht een brede aanpak te gaan zien die zich niet alleen richt op politie, justitie en andere opsporingsdiensten. Van de Kamp: “Het is belangrijk dat er ook voldoende aandacht is voor preventie, voor de gezondheidsgevolgen van drugs en voor kwetsbare groepen die in deze vorm van criminaliteit worden betrokken. Het is bovendien essentieel dat de hele veiligheidssector wordt versterkt om een brede aanpak succesvol te laten zijn.” De ACP vraagt met de Coalitie voor Veiligheid al met enige regelmaat om versterking.

De plannen van de minister hebben nog geen financiële paragraaf. Van de Kamp: “De ernst waarmee het kabinet hiermee aan de slag wil, zal ook moeten blijken uit wat zij hier structureel in wil investeren.”

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN