ACP-deelname rondetafelgesprek over capaciteit politie

ACP-deelname rondetafelgesprek over capaciteit politie

13 sep 2018, cao

De ACP heeft op donderdag 13 september deelgenomen aan een rondetafelgesprek van de vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid. Het gesprek in de Tweede Kamer vond plaats op initiatief van Chris van Dam (CDA) die met zijn initiatiefnota ‘Ruimte voor, vertrouwen in blauw op straat’ twaalf voorstellen doet die ertoe moeten leiden dat de politieorganisatie lucht krijgt en er meer capaciteit vrijkomt. Het was een uitgelezen moment om de politiek ook nog eens nadrukkelijk te wijzen op het herstelplan van de politiebonden.

‘Geen keuzes maken, nooit nee zeggen, betekent dat de druk wordt afgewenteld op individuele politiemedewerkers. Het ‘uitwonen’ van het personeel is uiteindelijk het spannen van het paard achter de wagen’, staat in de initiatiefnota van Tweede Kamerlid Van Dam.

Voorspelbaar

De ACP onderschrijft dat, maar vindt het ook belangrijk om erop te wijzen dat de situatie zoals die in de nota wordt geschetst niet van de ene op de andere dag is ontstaan. “Veel van de problemen bij de politie zijn al jaren zichtbaar en voorspelbaar, zoals de grote uitstroom van politiemensen. De politiebonden hebben daar jarenlang herhaaldelijk op gewezen. De politiek en politietop hebben het echter genegeerd en laten gebeuren”, zegt ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp. “Er is vooral een gebrek aan langetermijnbeleid bij politiek en politietop. Daar ervaren politiemensen nu de pijnlijke gevolgen van.”

Noodzaak

Van de Kamp: “Het loopt politiemensen als gevolg van gebrek aan capaciteit volledig over de schoenen. Het maken van keuzes is – naast andere maatregelen – onvermijdelijk. De CAO-acties van politiemensen getuigen van de noodzaak daartoe.” Veel van de voorstellen in de initiatiefnota waarover vandaag tijdens het rondetafelgesprek werd gesproken, staan ook in het herstelplan van de politiebonden om de politieorganisatie op orde te krijgen. De voorgestelde maatregelen uit dit herstelplan maken onderdeel uit van de CAO-onderhandelingen.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN