ACP: direct actie nodig beperken gehoorschade motoragenten

ACP: direct actie nodig beperken gehoorschade motoragenten

23 feb 2017, gehoorschade

Motoragenten moeten het liefst vandaag nog duidelijkheid krijgen over wat de werkgever op de korte termijn voor maatregelen neemt om gehoorschade te beperken. Dat staat in een brief die de ACP heeft gestuurd aan de directeur PDC van de Nationale Politie.

Inmiddels zijn er meerdere gevallen bekend van collega’s bij wie ernstige gehoorschade is vastgesteld. Hoewel (nog) niet met zekerheid een causaal verband is vast te stellen tussen frequent motorrijden op een politiemotor en gehoorschade, zijn er, gezien de aantallen collega’s met klachten, op zijn minst aanwijzingen dat er een verband is.

Korte termijn

Na stevig aandringen van de motorrijders en de ACP heeft de werkgever toegezegd onderzoek te gaan doen naar de klachten van gehoorschade. Wat op korte termijn gedaan wordt om de risico’s op gehoorschade te beperken is echter onduidelijk. Dat baart de ACP en de motorrijders zorgen en dus ontvangt de directeur PDC vandaag een brief* waarin wordt aangedrongen op het volgende:

 

Onderzoek

Een groep motorrijders uit het noorden van het land maakt zich al langere tijd druk om de risico’s op gehoorschade, ook in relatie tot de aanbesteding van nieuwe motoren met een laag windscherm. Deze collega’s hebben in de afgelopen jaren diverse keren aan de bel getrokken met nul op het rekest. De signalen zijn daarom gemeld bij de inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) die inmiddels een onderzoek is gestart. Na aandringen van de ACP heeft de werkgever aangegeven op korte termijn ook onderzoek te verrichten naar het niveau en de oorzaken van de geluidsbelasting van de medewerkers die motorrijden. De ACP is blij met deze toezegging. Tegelijkertijd blijven de motorrijders gedurende het onderzoek blootgesteld aan de risico’s op gehoorschade. Wat betreft de ACP moet de werkgever daar dus direct actie op ondernemen.

Oproep

De ACP blijft zich grondig inzetten voor de veiligheid van collega’s. Ben jij motorrijder, herken je je in bovenstaande en wil je je aansluiten bij de groep collega’s die zich bij de ACP hebben gemeld en zich hard maken voor een goede oplossing? Stuur een mail met je contactgegevens (ook: functie, plaats tewerkstelling) naar ledencontact@acp.nl o.v.v. ‘windscherm’.

Download

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN