ACP Jong: Hoe staat het met evaluatie Proffit?

ACP Jong: Hoe staat het met evaluatie Proffit?

2 apr 2019, acp jong

De Politieacademie liet afgelopen jaar een evaluatie doen naar het trainingsprogramma Professioneel Fit (Prof fit). Dit was mede naar aanleiding van de ACP-enquête uit 2017 waarin 68% van de studenten aangaf Prof fit zwaar te vinden. De uitkomsten van de evaluatie werden verwacht in het voorjaar van 2019. Nu het voorjaar is aangebroken, heeft ACP Jong dan ook per brief gevraagd wanneer de resultaten binnen zijn en of dit, zo gauw het klaar is, met ons kan worden gedeeld.

ACP Jong weet van de Politieacademie dat de evaluatie er komt en dar hierin alle onderdelen van Prof fit worden meegenomen. Maar pas onlangs kregen zij ook een basale opzet voor de evaluatie te zien. ACP Jong is kritisch over die opzet. Zo lijkt de evaluatie te focussen op ‘haalbaarheid’ van Prof fit voor iedereen, terwijl het volgens ACP Jong eerder moet gaan over ‘een rechtvaardige beoordeling’ voor iedereen. ACP Jong dringt met betrekking tot het onderdeel roeien al lange tijd aan op een meting waarin zowel iemands geslacht, leeftijd als gewicht wordt meegenomen.

Jelmar van der Ploeg van ACP Jong: “Het trainingsprogramma Prof fit zorgt voor veel stress en onzekerheid bij studenten. Dat is niet goed voor hun gezondheid en ontwikkeling. Bovendien zijn er nog tal van andere vakken in de politieacademie die óók belangrijk zijn voor goed politiewerk.”

ACP Jong vraagt de Politieacademie of die bereid is de uitkomsten van de evaluatie in zijn geheel te delen, omdat zij alleen dan goed kan beoordelen of deze recht doet aan de kritiekpunten van de honderden studenten die zich hierover uitspraken in de enquête van ACP Jong en de tientallen die hierover bij de ACP op de lijn zijn gekomen.

Openstaande vragen

In haar brief vraagt ACP Jong ook om beantwoording van de nog openstaande vragen van het gesprek dat in de zomer van 2018 werd gevoerd met de PA. Van der Ploeg: “Wij hebben de Politieacademie opnieuw gevraagd of de voorlichting wel een goed beeld geeft. Op kombijdepolitie.nl staat niets over Prof fit-eisen waar studenten aan moeten voldoen. Onder ‘Wat vragen we van jou?’ staat een sportapp, maar die is gebaseerd op (lagere) fitheidseisen van de FVT.”

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN