ACP Ledendag: ‘Jouw loopbaan in control’

ACP Ledendag: ‘Jouw loopbaan in control’

18 dec 2018, ledendag

Wat zijn mijn rechten en plichten? Hoe ga ik om met stress? Kan en mag ik sociale media gebruiken in een onderzoek? En wat is het verhaal achter Thin Line Bracelets? Zomaar wat onderwerpen die uitgebreid aan de orde kwamen tijdens de ACP Ledendag op 12 december.  Meer dan tweehonderd ACP-leden - politiecollega’s van alle leeftijden uit heel Nederland - genoten deze dag van verschillende workshops, seminars, stands en gesprekken over actuele thema’s. 

In één van de workshops vertelde een collega van de Rijksrecherche over zijn werk. Want nog altijd lijkt er veel onduidelijkheid te bestaan over de rol en taken van de Rijksrecherche.

Rijksrecherche

Wat gebeurt er wanneer de Rijksrecherche een onderzoek instelt naar een functionaris in dienst van de overheid? Het gaat hier bijvoorbeeld om een onderzoek naar een politiemedewerker die betrokken is geraakt bij een schietincident of ernstig letsel met de dood tot gevolg. Er wordt uitgelegd dat er altijd een onpartijdig en onafhankelijk strafrechtelijk onderzoek wordt gedaan. Er wordt werkelijk naar alles gekeken, ook naar de problemen waar politiemensen tegenaan lopen. Dit leidt tot positieve reacties.

De passie van Thin Line Bracelets

 

Ook Julian Steenbeek, een van de oprichters van Thin Line Bracelets, is aanwezig op de ACP Ledendag om zijn ervaring te delen; over de mogelijkheden van een onderneming naast het werk als politieagent. Over de hele wereld bestellen hulpverleners artikelen en gadgets met het Thin Line symbool dat uitdraagt wat de politie dag en nacht doet en meemaakt. Julian meent dat iedereen met een passie kan proberen om iets op te starten. “Als je maar een plan hebt, alles goed uitwerkt en weet waar je prioriteiten liggen.” Een collega uit de eenheid Amsterdam is enthousiast. “Ik ben geïnspireerd door dit verhaal, heb ervan geleerd.”

Rechten en plichten

Tijdens de workshop 'Rechten en plichten' spraken juristen van de ACP onder andere over thema's als de Regeling Aanvraag Andere Functie (RAAF) en arbeidsongeschiktheid. Door middel van verschillende stellingen werd dieper ingegaan op deze onderwerpen. Kijk voor meer informatie op: individueel RAAF

Afwijkend crimineel gedrag vroegtijdig herkennen

In een andere zaal laat ex-rechercheur Leen van der Plas zien hoe je crimineel gedrag in een vroeg stadium kan herkennen. Proactief handhaven is eigenlijk niets anders dan afwijkend gedrag dat duidt op criminaliteit herkennen en daarop reageren. Daarmee kun je een incident voor zijn (proactief), in plaats van dat je erop reageert (reactief). Zo is het gedrag op een station - waar het vrij gebruikelijk is dat mensen voorbijrennen - anders dan in een drukke winkelstraat waar slenteren juist de norm is. Je moet je dus omgevingsbewust worden, stelt Leen. Door middel van een filmpje maakt hij het onderwerp concreter en komen de deelnemende boa's en politiecollega’s aan deze workshop al vragend en beoordelend erachter waar ze op moeten letten.

‘Ja, je zet het toch zelf op internet?’

 Henri Wisselink, docent Digitale Opsporing, laat in een andere zaal zien hoe je zelfs uit een besloten Facebookprofiel veel informatie kan halen. De vraag is alleen, mag je dit ook gebruiken voor je politieonderzoek? Er is twijfel in de zaal, want ‘ja, je zet het toch zelf op het internet?’. Jurist Harry Lassche legt uit dat je altijd rekening moet houden met artikel 8 van het EVRM: eenieder heeft recht op respect voor zijn privéleven. Het is niet zo dat je de gegevens helemaal niet mag gebruiken, maar je hebt wel een bevoegdheid nodig. Heb je deze niet, dan kan het verzamelde bewijs worden aangemerkt als onrechtmatig. Het is dus belangrijk om te kijken hoe je het onderzoek doet en wanneer je de officier van justitie inschakelt.

DSI


Remmert Heuff van de Dienst Speciale Interventies (DSI) spreekt na een eerste ronde van workshops in een zaal met alle aanwezigen vol lof over de samenwerking van de DSI met de verschillende eenheden. “Door deze samenwerking is alle informatie snel paraat en kan er als het moet meteen worden opgetreden.” De DSI verzorgt ook trainingen en dit werpt zijn vruchten af. “We hebben aan het Team Openbaar Vervoer in Amsterdam een training gegeven hoe ze moeten omgaan bij een terreuraanslag op de trein. Twee collega’s die deze training volgden werden geconfronteerd met een terreurverdachte, die twee Amerikaanse toeristen neerstak op Amsterdam Centraal. Zij wisten door onze training hoe ze moesten handelen. Daar zijn we erg trots op.” Uit de zaal klinkt waardering voor de medewerkers van de DSI. Een collega uit de zaal geeft aan dat er meerdere teams zijn die een training zouden willen.

Vuurwerk

Eén van de laatste sprekers op de Ledendag is politieonderzoeker en criminoloog Edward van der Torre. “Die man mag je vaker uitnodigen”, horen we terug. Van der Torre gaat tijdens zijn seminar dieper in op wat wel en niet werkt rond het vuurwerkbeleid en de verwevenheid tussen hennep/drugs- en vuurwerkcriminelen. Edward stelt zich net als de ACP sceptisch op tegenover de invoering van vuurwerkvrije zones. Volgens hem is het een zooitje en moet er een lijn getrokken worden. “Het kan niet zo zijn dat boa’s en politiemensen voor het karretje gespannen worden om die vuurwerkvrije zones te handhaven. Zeker niet nu de capaciteit bij de politie zo laag is”. Edward eindigt met de zin ‘structureel twee miljard erbij voor de politie’, wat hem luid applaus oplevert.

Actualiteit

Na alle workshops en seminars neemt ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp ruim de tijd om in te gaan op actuele vragen. Volgend jaar organiseren we weer een afwisselende Ledendag. We hopen je daar (weer) te zien.

OOK INTERESSANT

bottombanner