ACP onder protest akkoord met aanpassing pensioenregeling

ACP onder protest akkoord met aanpassing pensioenregeling

20 jul 2017, pensioen

De ACP kan zich niet vinden in de directe aanleiding voor de voorgenomen aanpassingen van de ABP-pensioenregeling, maar ziet dat er voor nu geen andere mogelijkheid is dan het onderhandelaarsakkoord dat voorligt. ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp: “Politiemensen en vele andere werknemers worstelen met de gevolgen van verhoging van de AOW-leeftijd en de effecten daarvan op hun pensioen. Door overheidsmaatregelen is het ABP nu genoodzaakt om veranderingen door te voeren. Toch is het onverteerbaar dat collega’s steeds langer moeten doorwerken en dat bovendien in hun portemonnee voelen door verhoging van de pensioenpremie.”

Begin juli hebben het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) en de Samenwerkende Centrales voor overheidspersoneel (SCO) een onderhandelaarsakkoord bereikt over enkele aanpassingen van de ABP-pensioenregeling. Een noodzakelijke ingreep als gevolg van de door de politiek opgelegde maatregelen.

Kabinetsbeleid

Beide kabinetten Rutte hebben afgelopen jaren de AOW-leeftijd versneld verhoogd en gekoppeld aan de gestegen levensverwachting. De ACP en andere bonden zijn daar nooit voorstander van geweest en hebben zich daar destijds, helaas zonder gewenst resultaat, ook tegen verzet. Het kabinetsbeleid heeft tot vele wijzigingen in de fiscale wet- en regelgeving geleid, waardoor de pensioenregeling door de jaren heen complex is geworden en onuitvoerbaar dreigt te worden. Daarom zijn aanpassingen onvermijdelijk.

Afspraken onderhandelaarsakkoord

Het onderhandelaarsakkoord tussen overheids- en onderwijswerkgevers en centrales van overheidspersoneel bevat onder andere afspraken over de hoogte van de pensioenpremie, de leeftijd waar het ABP mee rekent (een doorvertaling van de pensioenrichtleeftijd), het nabestaandenpensioen, pensioenopbouw tijdens WW en arbeidsongeschiktheidspensioen. Lees voor de details het bereikte onderhandelaarsakkoord.

Daar waar de aanpassingen in plaats van een verbetering een versobering als gevolg hebben, hebben de betrokken partijen geprobeerd om deze zoveel mogelijk te beperken. Zo zal de pensioenpremie per 1 januari 2018 stijgen. Deze stijging is echter wel lager dan eind 2016 al door het ABP aangekondigd. Houd daarbij ook voor ogen dat de werkgever 2/3 van de pensioenpremie betaalt en de werknemer 1/3. Desalniettemin betreurt de ACP het dat werknemers steeds meer de gevolgen van de AOW-stijging ervaren.

Zwaar en risicovol beroep

De ACP heeft de versobering van pensioenen en het van tafel vegen van vroegpensioenregelingen voor politiemensen altijd zoveel mogelijk aangevochten. Nogmaals, de gevolgen van kabinetsbeleid dat er afgelopen decennia op gericht was om iedereen langer te laten doorwerken zonder een onderscheid te maken in beroepen met een hoog risico. Gerrit van de Kamp: “Voor ons staat als een paal boven water dat het politievak een zwaar en risicovol beroep is. Wij oefenen daarom flink druk uit op de politiek voor een goed pensioen en nieuwe mogelijkheden om eerder te kunnen stoppen met werken. Dat blijven wij doen. Samen met onze leden die aangeven dat het genoeg is geweest.”

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN