ACP ongerust over ricochet op schietbaan

ACP ongerust over ricochet op schietbaan

14 jun 2018, veilig en gezond werken

Bij de schietbaan in Sevenum kreeg onlangs een collega een teruggekaatste kogel tegen zijn gehoorbescherming. De schietbaan werd kort na dit ‘ricochet’ stilgelegd. Daarnaast zijn de schietbanen in Den Bosch en Kerkrade onlangs afgekeurd. De ACP vindt dat de veiligheid van de schietbanen boven alle twijfel verheven moet zijn en heeft er bij de werkgever op aangedrongen om collega’s hierover te informeren. Maar na enkele dagen kwam er slechts een beperkt bericht op intranet.

Het ricochet in Sevenum lijkt te komen doordat het zand van de kogelvanger verstoft was. Een kogel kon daardoor terugkaatsen op de harde ondergrond. Het zand van de kogelvanger wordt dagelijks natgespoten, wat ertoe leidt dat de ondergrond op een gegeven moment keihard wordt. Het bovenliggende zand wordt periodiek ‘omgewoeld’ door een bedrijf, maar dat gebeurt niet diep genoeg, waardoor het zand snel weer opnieuw verzadigt. Collega’s met de nodige kennis en ervaring waarschuwden jaren geleden al voor deze effecten. Maar het advies werd volgens hen niet opgepakt.

In Sevenum zijn kort na het ricochet weer banen in gebruik genomen. De ACP vindt dat dat alleen kan als de veiligheid van de collega’s is gewaarborgd. De werkgever laat in een bericht op intranet weten dat “na de nodige onderhoud en controle” twee van de drie banen in Sevenum weer in gebruik zijn genomen. Helaas wordt daarbij niet aangegeven wat er is gedaan om te bepalen dat de banen weer veilig zijn. Als ACP vinden we dat collega’s wel recht hebben op die informatie. Tenslotte gaat het om hun veiligheid.

In Den Bosch gaat het volgens de werkgever om een verouderde OBT-locatie en is de kwaliteit en capaciteit niet langer voldoende. Ook daarover verwacht de ACP een nadere toelichting.

Werkinstructie 2014

In de brandbrief die de ACP kort na het ricochet verstuurde, werd eveneens gevraagd om de Werkinstructie Beheer en Gebruik Vuurwapenaccommodaties Politie Nederland 2014 onverkort door te voeren. De ACP vreest voor nieuwe incidenten en gezondheidsrisico’s op lange termijn, wanneer dit niet wordt gedaan.

Informatie

We blijven de werkgever oproepen openheid van zaken te geven en actie te ondernemen waar dat nodig is. Ons uitgangspunt daarbij is: als afgekeurde of stilgelegde schietbanen weer in gebruik worden genomen, moet de veiligheid verzekerd zijn en kunnen collega’s hierover worden geïnformeerd. Is het niet mogelijk om collega’s te informeren omdat een aantal zaken nog niet duidelijk is, dan is het onacceptabel om die banen weer in gebruik te nemen.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN