ACP roept op tot coalitie vóór veiligheid

ACP roept op tot coalitie vóór veiligheid

2 jun 2016, Over ACP

Het ACP-bondsbestuur is in de woorden van onze minister van Financiën ‘een beetje klaar’ met de bezuinigingsdrift op de politie en veiligheidssector. Het wordt de politie op deze manier onmogelijk gemaakt om de maatschappelijke taak als hoeder van veiligheid goed vorm te geven. De ACP neemt daarom het voortouw in het smeden van een coalitie vóór veiligheid.

Tal van voorbeelden van de bezuinigingsdrift bij de politie zoals het wegbezuinigen van politiebureaus en dienstvoertuigen, de torenhoge werk- en roosterdruk, het hoge ziekteverzuim, het personeelstekort en aanhoudende ICT-problemen onderstrepen al een tijdlang de ernst van de situatie. Een incidentele bijdrage van 188 miljoen euro lost de forse (financiële) tekorten bij de politie niet op.

Kabinet met oogkleppen op

Herhaaldelijk wees de ACP er met klem op dat dit bedrag volstrekt onvoldoende is om alle huidige taken te kunnen blijven uitvoeren. Blijven verdere investeringen uit, dan dreigt zelfs banenverlies bij de politie. Dat is onaanvaardbaar. Politiemedewerkers en burgers worden gedupeerd. Ondertussen weigert het kabinet haar oogkleppen af te doen.

Weinig realiteitsbesef

De uitspraken van minister van Financiën Dijsselbloem met de nadruk op ‘een beetje klaar te zijn’ met de roep om meer geld voor politie en justitie en het afdoen van de kritiek van oppositiepartijen als ‘verkiezingsretoriek’ getuigen van weinig realiteitsbesef. Met te roepen dat ‘sommige problemen niet met geld zijn op te lossen’ bagatelliseert Dijsselbloem de nijpende (en door accountantsbureau PWC bevestigde) financiële tekorten waarmee de Nationale Politie kampt. De 60.000 politiemedewerkers die zich dag en nacht inzetten voor onze veiligheid laat hij volledig in de kou staan en daarmee ook de Nederlandse burgers die terecht van de politie verwachten dat zij hun veiligheid waarborgt.

Ongewenste en kwalijke effecten

Voor het bondsbestuur van de ACP is het klip en klaar; we leggen ons hier niet bij neer. Het is de verantwoordelijkheid van het kabinet om ons land te besturen en keuzes te maken. Leiden deze keuzes tot ongewenste en kwalijke effecten, dan is het aan onder anderen werknemers en maatschappelijke organisaties om aan de bel te trekken. Dat heeft de ACP de afgelopen jaren stelselmatig gedaan. Het moment is aangebroken dat we een coalitie vóór de veiligheid smeden en de effecten van gevoerd kabinetsbeleid zichtbaar maken.

Oproep ACP aan politiebonden en andere betrokken partijen

Er zijn genoeg partijen die in tegenstelling tot het kabinet wél de noodzaak ervan inzien dat er drastisch iets moet veranderen. Neem de tien burgemeesters van grote steden die net als de ACP stellen dat het piept en kraakt bij de Nationale Politie en pleiten voor meer investeringen zodat de politie voldoende slagkracht heeft om de veiligheidsvraagstukken van deze tijd aan te kunnen pakken. De ACP roept betrokken partijen, zoals de burgemeesters, maatschappelijke organisaties en met nadruk de andere politiebonden op om samen een sterk front te vormen en het tij te keren.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN