ACP wederom succesvol in rechtszaak tegen Belastingdienst

ACP wederom succesvol in rechtszaak tegen Belastingdienst

4 dec 2018, Juridisch

Volgens de Belastingdienst moeten ambtenaren die een immateriële schadevergoeding hebben ontvangen na een te lang durend bestuursrechtelijk geschil van hun werkgever loonbelasting betalen. De ACP is het hier niet mee eens. In een procedure die de ACP voor een politiemedewerker startte heeft de rechter de ACP nu in het gelijk gesteld.

De Nationale Politie,  niet alleen een werkgever maar ook een bestuursorgaan, dient binnen zes maanden een beslissing te nemen over een gemaakt bezwaar. Wanneer dit niet tijdig gebeurt en de gerechtelijke procedure hierdoor in totaal te lang duurt, kan er in een aantal gevallen beroep worden gedaan op een schadevergoeding (een zogenaamde artikel 6 EVRM-vergoeding). In de specifieke casus van de betrokken politiemedewerker duurde de bezwaarfase te lang en moest de politie € 1.000 immateriële schade vergoeden.

Belastingdienst

Na uitkering van de dwangsom aan de betrokken politiemedewerker kwam de Belastingdienst om de hoek kijken. Volgens de Belastingdienst moeten (politie)ambtenaren loonbelasting betalen over deze vergoeding. Dit omdat de werkgever deze heeft uitbetaald aan een werknemer. De ACP vindt dit onjuist. De politieambtenaar heeft net als iedere belanghebbende recht op deze vergoeding, omdat de bezwaarprocedure te lang heeft geduurd. Het maakt in dit geval dus niet uit dat het hierbij gaat om een ambtenaar die bij de Nationale Politie werkt.

Terugbetaling

De rechtbank ’s-Hertogenbosch is het hiermee eens en heeft de ACP in het gelijk gesteld. De Belastingdienst moet de ingehouden loonbelasting terugbetalen aan de politieambtenaar en is veroordeeld tot het betalen van de proceskosten. De Belastingdienst heeft de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan. De verwachting is dat dit ook zal gebeuren.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN