ACP wil ME-toelage voor bewakingseenheden

ACP wil ME-toelage voor bewakingseenheden

6 nov 2019, Werk

Politiecollega’s uit heel Nederland worden uit hun eigen team gehaald om bijstand te verlenen bij het bewaken en beveiligen van personen. De inroostering en vergoeding van deze diensten verloopt – zacht uitgedrukt – niet vlekkeloos. De ACP vraagt daarom met spoed om een landelijke instructie. Bovendien stelt de ACP voor om voor deze diensten de ME-toelage toe te kennen vanwege het beroep dat gedaan wordt op de inzet, loyaliteit en flexibiliteit van deze collega’s. Op een aantal plekken wordt deze toelage hiervoor al verstrekt.

De moord op advocaat Wiersum heeft velen wakker geschud. Er werd vrijwel meteen een stevige en brede aanpak van de georganiseerde misdaad afgekondigd. Ook de ACP vindt dat die er moet komen, maar wel met oog voor politiemensen!

Het tegendeel lijkt echter te gebeuren. De capaciteit heeft een kookpunt bereikt. Op veel plekken komen politiemensen zwaar in de knel door het beroep dat op hen wordt gedaan. En daar komt bij dat de manier waarop in deze drukte diensten worden gepland en vergoed overal anders is, waarbij de grens wordt opgezocht van wat rechtspositioneel mag en dikwijls gaat het over die rand.

Grenzen worden overschreden
Een greep uit de voorbeelden: collega’s die veel te lange dagen maken (met Arbeidstijdenwet-overtredingen tot gevolg), het ten onrechte opleggen van verplichte overnachtingen en het niet op de juiste wijze vergoeden en inroosteren van dienstreizen.

Eenduidige vergoeding en planning
De ACP en de andere bonden zijn kritisch op het overvragen van de collega’s. Met de werkgever is nu afgesproken dat er een landelijke instructie komt die ervoor zorgt dat de vergoeding en planning van deze diensten landelijk op dezelfde manier gebeurt én in lijn met de rechtspositie.

Beloning
De ACP zal bovendien bij de werkgever aangeven dat een ME-toelage overal op zijn plaats is als compensatie voor het beroep dat op de collega’s wordt gedaan (vaak ten koste van hun privéleven).

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN