default image

ACP wil snel duidelijkheid over ANW-regeling politici

22 nov 2018, pensioen

De ACP heeft opnieuw bij minister Ollongren van Binnenlandse Zaken aangedrongen op helderheid over de ANW-compensatie van politieke ambtsdragers. De minister gaf in maart aan dat het niet haar insteek was om de compensatie voor deze groep in stand te houden. Daarna is het naar de ACP toe echter opmerkelijk stil gebleven.

Begin dit jaar heeft de ACP, minister Ollongren er nadrukkelijk op gewezen dat het niet zo kan zijn dat politieke ambtsdragers de ANW-compensatie behouden, terwijl deze voor politiemensen en vele andere werknemers is komen te vervallen. De minister liet daarop weten dat het langer duurt om een wettelijke regeling aan te passen en dat dit ook geldt voor de Algemene pensioenwet ambtsdrager (Appa), waaraan Tweede Kamerleden, bewindspersonen, gedeputeerden, wethouders en dagelijks bestuursleden van de waterschappen hun pensioenaanspraken ontlenen. Zij gaf echter aan met voorstellen tot wijziging van de Appa te komen.

Vertrouwen tot een nulpunt gedaald

De ACP heeft de minister gevraagd om voor 1 december aan te geven welke voorstellen zij heeft gedaan en wanneer een wijziging van de Appa daadwerkelijk plaatsvindt. ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp: “Het vertrouwen van onze leden in het politieke bestel en pensioenfondsen is tot het nulpunt gedaald. Het is daarom belangrijk dat de minister transparantie geeft over dit onderwerp”.

*Update*  Reactie minister Ollongren

Minister Ollongren heeft gereageerd op de brief van de ACP. Zij geeft aan dat ze het wetsvoorstel over de wijzigingen van het nabestaandenpensioen voor politieke ambtsdragers naar verwachting de eerste helt van 2019 aan de Tweede Kamer zal aanbieden. Hierin zullen de wijzigingen worden meegenomen om de ABP-pensioenregeling te verminderen zoals het vervallen van de Anw-compensatie. We zullen dit uiteraard blijven volgen.

Download hier de brief aan de minister:

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN