ACP wil voortvarende aanpak klachten materialen

ACP wil voortvarende aanpak klachten materialen

30 jan 2019, veilig en gezond werken

Onvoorziene problemen met aangeschafte materialen, zoals de nieuwe dienstvoertuigen en wapenstok. Wordt er mogelijk te veel gekeken naar efficiëntie en kosten en te weinig naar kwaliteit, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid? Dat vragen collega’s die de afgelopen maanden hun zorgen deelden met de ACP zich af. De ACP wil van de ondernemingsraad (COR) – die hierover in eerste instantie het overleg voert met de werkgever – weten of de COR zich herkent in dit verontruste beeld en welke acties worden ondernomen om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen. Ook moeten de huidige problemen worden aangepakt aan de hand van ervaringen uit de praktijk.

Politiemedewerkers moeten erop kunnen vertrouwen dat de werkgever hen uitrust met goede materialen, waardoor zij hun werk naar behoren en veilig kunnen doen. Dat is een vereiste. Toch gebeurt het steeds vaker dat collega’s problemen ervaren met nieuwe materialen.

Dienstvoertuigen en wapenstok

Recent nog bleek dat de nieuwe wapenstok makkelijk van de riem los te rukken is, de nieuwe Mercedes-dienstvoertuigen zeer krap zijn en rugklachten veroorzaken bij langere agenten, de nieuwe ME-flexbussen snel overbeladen zijn en bovendien vanwege het lichte ontwerp onvoldoende veiligheid bieden in ME-situaties. Dit zijn nog maar enkele van de vele klachten die de ACP en andere bonden afgelopen maanden ontvingen. Collega’s vragen zich af: wordt er bij de aanbesteding van nieuwe materialen bij de politie nog wel rekening gehouden met wat er in de praktijk nodig is?

Efficiëntie en kosten versus veiligheid en gebruiksvriendelijkheid

Er zou te veel worden gekeken naar efficiëntie en kosten en te weinig naar kwaliteit, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid. Dat is hoe politiecollega’s die contact hebben gezocht met de ACP de aanbesteding van de nieuwe dienstvoertuigen en wapenstok ervaren. De ACP wees de werkgever er eind vorig jaar – op basis van klachten en reacties van collega’s – al op dat dringend moet worden gekeken naar het programma van eisen. Naar hoe die eisen worden vastgesteld én hoe dat mogelijk anders moet om klachten en discussies over nieuwe materialen achteraf te voorkomen.

Onvoorziene problemen

De ondernemingsraad voert in eerste instantie het overleg met de werkgever over de aanbesteding van nieuwe materialen. Daarom wil de ACP weten wat de COR gaat doen aan de onvoorziene problemen met de dienstvoertuigen en wapenstok én hoe de COR met de werkgever omgaat met aanbestedingen in de toekomst. Voor de ACP staat voorop dat collega’s moeten kunnen werken met goed en veilig materieel. Op basis van de reactie van de COR zal de ACP bekijken welk vervolg nodig is.

Download

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN