ACP wint ook bij Hoge Raad van Belastingdienst

ACP wint ook bij Hoge Raad van Belastingdienst

15 feb 2019, Juridisch

Na de gewonnen beroeps- en hoger beroepsprocedures, heeft de ACP ook in cassatie gewonnen. De Hoge Raad (de hoogste rechter van Nederland) heeft de ACP in het gelijk gesteld en geoordeeld dat er geen belasting over de dwangsom betaald hoeft te worden. De ACP is uiteraard erg blij met deze uitkomst en we bedanken onze advocaten, Wouter Dieks en Mark Hendriks, voor het voeren van de (hoger) beroeps en cassatie procedures.

Bestuursorganen zijn verplicht om tijdig een beslissing te nemen. Maar soms is een bestuursorgaan ook een werkgever. Dit geldt ook voor de Nationale Politie. Bijvoorbeeld: Een politieambtenaar dient een verzoek in of maakt bezwaar, en de Nationale Politie beslist te laat. Dan kan de politieambtenaar een ingebrekestelling zenden. Daarna heeft de Nationale Politie nog twee weken de tijd om alsnog een besluit te nemen. Zijn deze twee weken voorbij en is er nog steeds geen beslissing genomen, dan moet de Nationale Politie een dwangsom aan de politieambtenaar betalen. Dit kan oplopen tot een bedrag van € 1.260,-. Dit is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht.

Belasting over dwangsom

Veel leden van de ACP hebben dit gedaan en hebben een dwangsom ontvangen. De Belastingdienst vindt echter dat bij ambtenaren over deze dwangsom loonbelasting moet worden betaald. Volgens de Belastingdienst is deze dwangsom aan te merken als loon, omdat deze dwangsom door een werkgever aan een werknemer zou zijn betaald.

Wat betekent dit voor leden?

Het is nu afwachten wat de Belastingdienst gaat doen met alle andere lopende zaken. De ACP zal hierover in overleg treden met de Belastingdienst. Zodra duidelijk is wat dit betekent voor individuele zaken, zullen wij de betreffende leden daarover informeren. Ons advies met betrekking tot bezwaar maken, blijft staan. Wordt er loonheffing geheven over de dwangsom? Meld je aan bij de ACP dan zorgen wij dat er bezwaar wordt gemaakt.

Download de uitspraak

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN