ACP zet werkdruk leidinggevenden op agenda

ACP zet werkdruk leidinggevenden op agenda

29 mrt 2019, cao

De ACP heeft bij het periodieke overleg met de korpsleiding over de bijlage van het CAO-akkoord, op 28 maart, de werkdruk bij leidinggevenden op de agenda gezet. Die werkdruk is niet alleen schadelijk voor de leidinggevenden zelf, maar gaat ook ten koste van andere collega’s en de operatie. We willen dat de korpsleiding niet afwacht maar stappen onderneemt.

De werkdruk bij leidinggevenden is torenhoog, blijkt onder meer uit het onderzoek ‘Werkbelasting en baantevredenheid bij de politie: wijkagenten, teamchefs C en HSM medewerkers’ van SEOR, de Review realisatie visie Veilig en Gezond Werken van Loyalis en de recent verschenen reputatiemonitor.

Volgens de ACP is het probleem veroorzaakt door tijdens de vorming van de Nationale Politie. Er werd toen fors gesneden in het aantal leidinggevenden. De ACP gaf destijds al aan dat de inrichting en formatie op dit punt niet klopten. Maar dat advies werd in de wind geslagen.

Werkdruk leidinggevenden raakt hele organisatie

Als gevolg van de hoge werkdruk bij leidinggevenden ziet de ACP in de basisteams het volgende mechanisme optreden:

Het gevolg is dat er minder collega’s beschikbaar zijn voor het operationele werk, waardoor de werkdruk voor medewerkers in de basisteams toeneemt. De ACP vindt het bovendien erg belangrijk dat leidinggevenden voldoende tijd krijgen om hun medewerkers goede personeelszorg te bieden. Want als het voeren van het goede gesprek, échte aandacht voor medewerkers en verzuimbegeleiding onder druk komt te staan, dan heeft dat gigantische gevolgen voor het welzijn van politiemedewerkers en de politieorganisatie.

Er loopt nog een evaluatie naar het domein Leiding, maar de ACP wil daar niet op wachten. We willen nu met de korpsleiding gaan kijken wat er in gang kan worden gezet om de knelpunten op te lossen.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN