ACP zet zich in voor passende pensioenleeftijd met goed inkomen

ACP zet zich in voor passende pensioenleeftijd met goed inkomen

3 feb 2017, pensioen

De ACP wil voor en na de verkiezingen druk houden op de politiek om het pensioen goed te regelen. Het volgend kabinet moet namelijk de knoop doorhakken over het toekomstig pensioenstelsel. Inzet van de ACP is een flexibele AOW en pensioen, waarbij vroeg pensioen makkelijker wordt en er meer mogelijkheden komen om dit aan te vullen of deeltijd door te werken. Dat past bij de zwaarte van het politievak. Met die blik kijkt de ACP ook vooruit naar onderhandelingen voor een nieuwe cao Politie 2018 e.v..

Veranderingen en versoberingen

Dat de wetgeving op het gebied van pensioen en vervroegd uittreden steeds weer verandert en versobert is genoegzaam bekend. Dat politiecollega’s dit ongewenst vinden, blijkt wel uit het feit dat de petitie van Platform bezorgde dienders inmiddels door bijna 19.000 mensen is ondertekend.

In de afgelopen jaren heeft de ACP steeds weer gezocht naar mogelijkheden voor politiecollega’s om eerder te kunnen stoppen met werken. Zo is er geen andere sector dan de politie te vinden waar destijds de levensloopregeling zo goed benut is nadat de FPU (Flexibel Pensioen en Uittreden) werd afgeschaft. Maar ook de levensloopregeling is uiteindelijk gesneuveld in de bezuinigingsdrang van de politiek.

Inkomen tijdens pensioen

Bij het bepalen van het moment waarop je wilt stoppen met werken is de centrale vraag ‘wat heb ik nodig aan inkomen tijdens mijn pensioen’? Dat is nu het geval en dat zal ook zo blijven. De ACP vindt dat er meer mogelijkheden moeten komen om dit inkomen na het stoppen met het politiewerk te beïnvloeden.

Dat inkomen kan uit verschillende bronnen komen, te weten de AOW, het ABP-keuzepensioen, sectorale afspraken en uit werk. Om te beginnen is de ACP voorstander van het flexibilisering van de AOW. Dat houdt in dat je zelf bepaalt wanneer je de AOW in laat gaan. Hoe later dit moment, hoe hoger de uitkering. Deze systematiek kennen we al vanuit het ABP-keuzepensioen en maakt een persoonlijke afweging mogelijk. In de cao maken we vervolgens afspraken over mogelijke aanvullingen, zoals we destijds ook gedaan hebben met de toelagen levensloop (algemene bijdrage, TBF, iTBF en inkoop max) en het benutten van verlofsparen, zoals dat nu in ontwikkeling is. Het aanvullen van je pensioen, via de werkgever, wordt met de huidige wetgeving te veel bemoeilijkt.

Tot slot zien we dat steeds meer oud-collega’s ook na hun pensionering bij de politie nog werken in andere functies en sectoren. Zij worden daarin nu belemmerd door wetgeving, zoals bijvoorbeeld de Wet Werk en Zekerheid (beperking aantal tijdelijke contracten) en fiscale regelingen. De ACP vindt dat deeltijdwerk naast je pensioen aantrekkelijker en makkelijker gemaakt moet worden. We zijn ervan overtuigd dat met dit samenstel van inkomensbronnen ook in de toekomst recht gedaan kan worden aan de zwaarte van het politievak!

De ACP zet zich samen met de Vakcentrale voor Professionals in voor een beter pensioen

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN