Afschaffen RVU-boete op agenda bij overleg pensioenakkoord

Afschaffen RVU-boete op agenda bij overleg pensioenakkoord

25 okt 2018, pensioen

De kans is klein dat het vroegpensioen zelf onderdeel wordt van het pensioenakkoord, maar de ACP vindt het wel belangrijk dat er stappen worden genomen om zo’n regeling dichterbij te brengen. Voor ons is het daarom belangrijk dat uiteindelijk álle blokkades worden geslecht die vroegpensioen in de weg staan. Te beginnen met de hoge RVU-boete, die het voor werkgevers vrijwel onbetaalbaar maakt om zo’n regeling te treffen. De ACP vindt dan ook dat we van die boetes af moeten. In het CAO-onderhandelingsresultaat is een clausule opgenomen, waardoor er weer opnieuw over vroegpensioen kan worden onderhandeld als zich nieuwe (wettelijke) mogelijkheden aandoen.

Burgerinitiatief

De ACP wacht niet af wat de vakcentrale voor ons kan betekenen, maar rammelt intussen met de andere bonden hard aan de poorten van het Binnenhof. Ons burgerinitiatief is maar liefst tweemaal door de Tweede Kamercommissie opzij geschoven, omdat er in de Kamer al vaker over zware beroepen is gesproken. De politiebonden willen het daar niet bij laten. Samen met verschillende andere bonden, willen we binnen afzienbare tijd opnieuw van ons laten horen.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN