Akkoord aanspraak zittend personeel op seniorfunctie

Akkoord aanspraak zittend personeel op seniorfunctie

1 mrt 2019, cao

In de CAO 2018-2020 is afgesproken dat toekomstige politiemedewerkers met een MBO 4-politiediploma maximaal tien jaar na afronding van hun opleiding op een seniorfunctie geplaatst worden, mits ze op tijd aan bepaalde mobiliteitseisen voldoen. Vandaag hebben de politiebonden en de werkgever een akkoord bereikt over een overgangsbeleid voor het ‘zittend personeel’ dat door deze CAO-afspraak onder voorwaarden ook aanspraak krijgt op een seniorfunctie.

De politiebonden hanteerden bij de uitwerking een belangrijk uitgangspunt: het ‘inhalen’ van zittende medewerkers door collega’s die vanaf 2021 instromen moet zoveel mogelijk worden vermeden.

Tot op het laatste moment hebben bonden en werkgever intensief overlegd en onderhandeld om tot een voor beide partijen acceptabel overgangsbeleid te komen – ook vandaag nog. We willen onze leden zo goed en volledig mogelijk informeren over de gemaakte afspraken. De communicatie over het overgangsbeleid zal daarom in twee delen plaatsvinden. Komende week volgt uitleg over de gemaakte afspraken op hoofdlijnen en in de weken daarna op detailniveau.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN