Alsnog aanvulling ABP op nabestaandenpensioen

Alsnog aanvulling ABP op nabestaandenpensioen

26 feb 2018, pensioen

Opnieuw ontwikkelingen rond het verlies van de ANW-compensatie uit de ABP-pensioenregeling. Voor de groep collega’s die al voor 1996 pensioen opbouwde bij het ABP is er – op grond van oude afspraken – toch nog sprake van een extra aanvulling op het nabestaandenpensioen van de (ex-)partner. Die aanvulling kan oplopen tot € 4.000 bruto per jaar. Het geeft zeer te denken dat het ABP haar deelnemers en andere betrokkenen hierover niet eerder heeft geïnformeerd.

Het vertrouwen in alle bij het pensioen betrokken partijen loopt door het verstrekken van onvolledige en onduidelijke informatie schade op. Ook de ACP voelt zich op dat vlak verantwoordelijk richting haar leden. Het is immers cruciaal dat leden goed en volledig geïnformeerd worden, op de hoogte zijn van wijzigingen, persoonlijke gevolgen daarvan en zodoende weten waar zij aan toe zijn. Daarom wil de ACP op korte termijn een gesprek met het ABP-bestuur om duidelijkheid te krijgen over de gang van zaken en hoe dat te voorkomen in de toekomst.

Advies

De ACP adviseert haar leden die onder de genoemde groep vallen om bij het ABP een persoonlijke berekening te laten maken van de aanvulling. Dit is namelijk niet opgenomen in de persoonlijke pensioendossiers van ABP-deelnemers op Mijnabp.nl. Als blijkt dat je recht hebt op een aanvulling, dan kan je dat meenemen in je afweging om een mogelijk ANW-hiaat te herverzekeren.

Voorwaarden

Lees meer over de voorwaarden en bedragen rond de aanvulling op het nabestaandenpensioen voor collega’s die al voor 1996 pensioen opbouwden bij het ABP op de website van pensioenfonds ABP.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN