Anonieme dienst O&T zoekt waardering werkgever

Anonieme dienst O&T zoekt waardering werkgever

10 sep 2019, Werk

Het heimelijk verzamelen van bewijslast. Dat is de belangrijkste taak waar politiemensen bij Observatie & Techniek (O&T) zich mee bezig houden. Verder kunnen collega’s bij deze dienst bijna niets over hun werk kwijt. Ze opereren in de luwte. In juli hield een werkgroep van O&T een druk bezochte bijeenkomst over waardering waar ook de politiebonden ACP, NPB en ANPV aanwezig waren. Daar bleek dat collega’s die voor de dienst werken, zelfs niet worden gezien door de werkgever.

De onvrede is groot bij O&T’ers. De meesten van hen krijgen het salaris van een (beginnend) hoofdagent en dat klopt volgens de O&T-collega’s niet met wat er van hen wordt gevraagd. Anoniem burgers observeren was al niet zonder risico’s. Maar met de opkomst van terrorisme en oprukkende zware criminaliteit wordt hun werk alleen maar gevaarlijker. Daar komt nog bij dat niemand bij O&T aan de slag kan voordat een zwaar opleidings- en selectietraject is doorlopen. Terwijl er eenmaal binnen maar weinig carrièremogelijkheden zijn.

Observatie laat zich niet plannen

“Het werk zet ook je privéleven onder druk”, vertelt een van de O&T’ers aan ons. “Je kunt niet vertellen wat je doet en je moet richting je omgeving en zelfs bij collega’s altijd nadenken over wat je zegt en waar je het zegt.”

Maar veruit het meest belastend zijn de hoge werkdruk en de nodige flexibiliteit. Een specialistische dienst als O&T levert een steeds grotere bijdrage in opsporingsonderzoek terwijl het aantal collega’s in de dienst beperkt is. Daarnaast is er veel flexibiliteit nodig omdat het werk moeilijk valt te plannen. “Als je vanuit je auto iemand urenlang in de gaten houdt, kun je dat niet even onderbreken om te eten of naar de wc te gaan”, geeft een O&T’er als voorbeeld. Bovendien wijzigen diensten vaak. Er is veel piket en ochtenddiensten worden geregeld avonddiensten en andersom. Dat vraagt nogal wat van collega’s en hun partner of gezin.

Geschrapte toelages

Lang stonden er toelages tegenover de belasting van het werk, maar de afgelopen jaren sneuvelde de ene naar de andere. RAAF-procedures werden standaard afgewezen en doorstroomafspraken uit de CAO passen niet bij waar O&T tegenaan loopt.

Werkgroep O&T

Dus ging een werkgroep van betrokken O&T-collega’s aan de slag om voor verbetering te zorgen. De bijeenkomst die de werkgroep hield, had het doel om collega’s daarover bij te praten. “Bij ons in de eenheid werd bijna iedereen in de gelegenheid gesteld om hierbij te zijn”, vertelt een collega uit Oost-Nederland tevreden. En ook in de andere eenheden bleken leidinggevenden goed mee te werken.

De flow is eruit

Bij de politie wordt de oplossing gezien in Proces Flow, het technische instrument waarmee op basis van de hoeveelheid werk wordt gekeken hoeveel collega’s een dienst voor welke functies nodig heeft. Maar dat proces verloopt nu uiterst traag. ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp spoorde de collega’s bij de bijeenkomst dan ook aan om zo snel mogelijk overzichtelijk te krijgen welk werk en welke taken bij de dienst liggen, zodat op basis daarvan slagen kunnen worden gemaakt. “Dit gaat om de vraag hoeveel mensen er zijn, met welke kwaliteit en of de eenheden dat kunnen blijven betalen. Dat aan de leiding overlaten, is alsof je aan de kalkoen vraagt of die met kerst gegeten kan worden.”

Actiebereidheid

De O&T’ers stelden vast dat er nog dit jaar een passend salaris moet komen en dat er opnieuw vergoedingen moeten worden ingesteld. Bovendien willen ze meer mogelijkheden voor doorstroom en begeleiding van politiemensen die elders in de organisatie aan de slag willen. De collega’s bezinnen zich nu met de bonden op actievormen waarmee zelfs een anonieme politiedienst als O&T toch de druk op de werkgever kan opvoeren om over hier werk van te maken.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN