Beleidsregel Facilitering fit & gezond

Beleidsregel Facilitering fit & gezond

12 feb 2018, Werk

Voor alle collega’s geldt dat zij één extra dag per jaar vrij kunnen krijgen om deel te nemen aan een sportevenement (buitengewoon verlof conform modaliteit). Verder krijgen medewerkers aanvullend één dag verlof als zij deelnemen aan de sportdag van de NPSB.

Vorig jaar hebben de bonden met de werkgever overeenstemming bereikt over de harmonisatie van oude korpsregelingen op het gebied van sportfaciliteiten. Deze Beleidsregel facilitering Fit en Gezond is op 1 januari 2018 ingegaan [ zie bekendmaking in de staatscourant].

Verlof

Collega’s kunnen door deze nieuwe regeling één extra verlofdag opnemen om mee te doen aan een activiteit in het kader van een gezonde levensstijl. Dat kan een sportevenement zijn als een hardloopwedstrijd, maar deze dag kan ook gebruikt worden om bijvoorbeeld een stoppen met roken cursus te volgen.

NPSB Sportdag

Los van de extra verlofdag krijgen collega’s ook verlof om deel te nemen aan de NPSB sportdag.

Internationale Sporters

Doe je mee aan een EK/WK, dan mag je daarvoor maximaal 4 dienstdagen (werkelijke speeldagen) inzetten.

Aanvraag en toetsing

Collega’s dienen 6 weken voor de start van de sportactiviteit een verlofverzoek in te dienen.
Deze aanvragen worden in principe goedgekeurd, rekening houdend met de beschikbare capaciteit en doel van het verlof.

Bestaande bedrijfsfitnessregelingen

Over de uniformering van de bedrijfsfitnessregelingen is nog steeds geen overeenstemming bereikt. De bestaande fitnessregelingen uit de voormalige politieregio’s blijven daardoor voorlopig noodgedwongen intact. Tijdens de komende cao-onderhandelingen is dit opnieuw onderwerp van gesprek.

Wie komt in aanmerking voor deze regeling?

Uitsluitend collega’s met een aanstelling conform BARP, die in actieve dienst zijn, komen hiervoor in aanmerking. Dat betekent dat vrijwillige politie, inactiviteit i.v.m. 18 maanden regeling, leeftijdsfaseuren (volledig) of eindeloopbaansverlof hier géén beroep op kunnen doen.

 

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN