Beter maken

Beter maken

29 jan 2018, cao

Afgelopen week presenteerden het ministerie van Justitie en Veiligheid en de korpsleiding hun inzetbrief voor de nieuwe CAO. Ondertekend door minister Grapperhaus én korpschef Akerboom. Een pleidooi voor meer flexibiliteit om politiewerk zo doeltreffend mogelijk te maken.
Veel, heel veel collega’s vielen hierover. Via intranet, sociale media, krantenberichten, overal werd duidelijk dat de inzet van de werkgever te wensen overlaat.
Voor velen is het stank voor dank na het harde en loyale werken van de afgelopen jaren. Daar waar er met minimale sterkte zo hard wordt gewerkt, komt de werkgever met de boodschap dat er nog wel wat geflexibiliseerd kan worden. Dat doet pijn.

Dagelijks spreek ik politiemensen die deze pijn met mij delen. Soms schrijnende situaties. Soms situaties die ik bijna niet geloof omdat ze te belachelijk zijn en indruisen tegen alles wat goed werkgeverschap hoort in te houden. Tegelijkertijd: met alleen maar benoemen wat er aan een zieke mankeert, daar maak je de patiënt niet beter mee. Die patiënt voelt zich wel gehoord, dat is prettig. Maar dan?
De ACP wil vooruit en weigert alleen maar te benoemen wat er mis is. Wij willen, óók via een nieuwe CAO, oplossingen voor de problemen die jullie dagelijks ondervinden. Dat betekent: op het scherpst van de snede onderhandelen. Voor de ACP staan daarbij voorop: een eerlijke beloning; een gezonde leeftijdsopbouw (inclusief voldoende personeelscapaciteit); fit en gezond het werk doen en een goed functionerend loopbaanbeleid. De MENS in het VAK staat wat ons betreft centraal. En bij die mens hoort ook zijn of haar privéleven, dat wat altijd verbonden is aan het politiewerk. In de inzetbrief van de werkgever lijkt het enkel te gaan om verregaande flexibilisering. Terwijl de rek er bij de politie nu juist wel uit is. Het zullen dus geen makkelijke onderhandelingen worden.

Eind van deze week zitten we met de bonden bij elkaar om een gezamenlijke inzet te bespreken. Ook zitten we met de werkgever om tafel. Dan zullen we opnieuw aangeven dat de politie anders aangestuurd moet worden dan het eerste het beste callcenter met focus op bezetting en bereikbaarheid. Willen we de mensen en het werk écht beter maken, dan begint het daarbij. En dat pakken we wat betreft de ACP samen met jullie aan.

Gerrit van de Kamp

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN