Betrouwbaarheid, toekomstbestendigheid en collega’s onder druk bij ICT

Betrouwbaarheid, toekomstbestendigheid en collega’s onder druk bij ICT

8 mrt 2018, Werk

De ICT bij de politie werd op 8 maart besproken in een hoorzitting van de Tweede Kamer. De ACP is kritisch op de manier waarop de vernieuwing van de operationele systemen wordt doorgevoerd. Na een uitgebreide briefwisseling met de korpsleiding, kwam Gerrit van de Kamp namens de bonden ook de Kamerleden hierover informeren.

In 2012, vlak voor de vorming van de Nationale Politie, werd begonnen met het aanvalsprogramma ICT politie (AVP). Doelstelling was het zorgen voor stabiliteit, continuïteit en vernieuwing. Een ander belangrijk doel van het AVP was de koppeling met het operationele politiewerk- zodat het mét het politievak in ontwikkeling blijft.

Inmiddels is er juist over de toekomstbestendigheid van de huidige operationele systemen forse twijfel en blijkt van ICT-vernieuwing nog nauwelijks sprake geweest. Het ontbreekt simpelweg aan structuur en een navolgbare aanpak. Van de vernieuwing die wél is gerealiseerd, zien grote groepen collega’s dat die niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen. Er zijn nog altijd veel storingen en dezelfde informatie moet vaak in meerdere systemen apart worden geregistreerd.

De ACP is ook kritisch over het outsourcen van activiteiten en systemen zoals dat nu gebeurt. Er is weinig oog voor de kennis en kunde die in de politieorganisatie al aanwezig is en onvoldoende aandacht voor eigenaarschap van data en beveiliging van de toegang tot data voor derden. Dat raakt zowel aan de privacy van politiecollega’s als aan de vertrouwelijkheid van politiedata.

De ACP wil dat er meer werk wordt gemaakt van om-, her-, en bijscholing om het schip bij te kunnen sturen. Ook moet er planmatiger gewerkt worden. De 30 miljoen die over zijn van het AVP-budget moeten volgens de ACP worden gestoken in de operationele vernieuwing.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN