Beveiligen kan nu ook zonder politieopleiding

Beveiligen kan nu ook zonder politieopleiding

25 okt 2019, Werk

De korpschef brengt binnenkort een beleidsregel naar buiten, waarin staat dat voor de inzet op arrestantenzorg, objectbeveiliging en rechtbanktaken geen voltooide politieopleiding nodig is en dat een ATH aanstelling met boa-aanwijzing volstaat. De ACP heeft hier op verzoek van leden op aangedrongen. De onderhandelingen met de werkgever zijn hiermee afgerond.

Al jarenlang was het de betrokkenen een doorn in het oog: de verplichte basispolitieopleiding voor collega’s actief binnen arrestantenzorg, objectbeveiliging en met rechtbanktaken. Al eerder werd afgesproken dat voor functies binnen het vakgebied Beveiliging (en de Operationeel specialisten die worden ingezet binnen het vakgebied Beveiliging) – daar waar sprake is van inzet op arrestantenverzorging, arrestantenvervoer en toezicht en objectbeveiliging – geen politieopleiding nodig is. Nu geldt dit voor alle betrokkenen. Na diverse jaren van overleg hebben de bonden de minister ervan kunnen overtuigen. Inzet op arrestantenzorg, objectbeveiliging en rechtbanktaken vraagt niet langer om een voltooide politieopleiding, maar een ATH-aanstelling met boa-aanwijzing volstaat. De afspraken worden vastgelegd in een beleidsregel van de korpschef. Zij geven de mogelijkheid om de druk op de operatie en de opleiding te verlichten en zorgen ervoor dat de opleiding beter aansluit bij de dagelijks uit te voeren taken.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN