Blauwe Belegering uitgebreid

Blauwe Belegering uitgebreid

16 jun 2005, cao

De leden van de politievakorganisatie ACP, NPB en VMHP breiden op donderdag 16 juni 2005 de Blauwe Belegering voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken in Den Haag uit. De belegering wordt vandaag met ruim 1000 extra politiemensen uitgevoerd. De actiepiek ligt tussen 14.00 uur tot 17.00 uur.

Vanaf zondag 12 juni zijn de leden van de politievakorganisaties ACP, NPB en VMHP bezig met de Blauwe Belegering van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Een belegering gedurende 24 uur per etmaal die in de Nederlandse vakbondshistorie nog nooit heeft plaatsgevonden.

Het doel van de Blauwe Belegering is de werkgever (minister Remkes) en de mensen op straat te tonen dat het de politiemedewerkers ernst is. 7 dagen per week, 24 uur per dag, zonder dat er sprake is van een werkonderbreking of staking. Alle acties worden door de politiemensen in hun in vrije tijd gevoerd. Ze nemen er verlof voor op of verschuiven zonodig hun diensten. De motivatie om deel te nemen aan de acties is erg hoog. Politiemensen zijn het afbraakbeleid van de werkgever, het nog niet willen onderhandelen over de CAO en het niet willen vertalen van het museumplein akkoord in goede regelingen, meer dan zat. Dat gaat ten koste van de loyale en bijzondere politiesector en een gezonde toekomst van de mensen die het zware politiewerk uitvoeren. Het moet de minister duidelijk worden dat van hem een andere opstelling wordt verwacht om de onderhandelingen vlot te trekken. De minister zal substantieel iets te bieden moeten hebben alvorens de ACP, NPB en VMHP weer aan de onderhandelingstafel verschijnen.

De onderhandelingen over een nieuwe politie CAO en een rechtvaardige uitwerking van het Museumplein akkoord zitten muurvast. Op het gebied van prepensioen, loondoorbetaling in het

1e en 2e ziektejaar, de ziektekostenverzekering en de WAO/WW geeft de werkgever, minister J. Remkes er blijk van geen oog en oor te hebben voor de gerechtvaardigde eisen van de ACP, de NPB en de VMHP.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN