Bonden eisen politieke aandacht voor politiepensioen

Bonden eisen politieke aandacht voor politiepensioen

19 feb 2018, pensioen

Ruim 40.000 Nederlanders hebben hun handtekening gezet onder het burgerinitiatief voor een fatsoenlijk politiepensioen – een initiatief van de gezamenlijke politiebonden. Dat is meer dan genoeg om de Tweede Kamer wettelijk te verplichten dat onderwerp op zijn agenda te zetten. Op dinsdag 20 februari gaan de bonden naar Den Haag om de volksvertegenwoordigers alle steunbetuigingen te overhandigen. Vooral onze leden uit Den Haag en Rotterdam roepen we op daarbij, wanneer executief in uniform, aanwezig te zijn om onze eisen kracht bij te zetten!

Actiebijeenkomst

Voorafgaand aan de overhandiging houden de politiebonden vanaf 11.45 uur in Den Haag een actiebijeenkomst. Hét sluitstuk van de pensioenbijeenkomsten die in alle eenheden, behalve Den Haag en Rotterdam, in de afgelopen maanden werden gehouden. Tijdens de actiebijeenkomst bespreken we het doel van het burgerinitiatief en de actuele ontwikkelingen op pensioen- en CAO-gebied. De overhandiging aan een delegatie Kamerleden zal tussen 13.30 en 14.00 uur plaatsvinden.

Ben jij op 20 februari van de partij? Laat ons dat vooraf dan even weten door je aan te melden via ledencontact@acp.nl
Aanmelden kan tot en met donderdag 15 februari. Aangemelde deelnemers ontvangen vrijdag 16 februari nadere praktische informatie.

Fiscale blokkades

De afgelopen tien jaar heeft de politiek gehakt gemaakt van de speciale mogelijkheden van politiemensen om eerder met werken te stoppen dan op de AOW-gerechtigde leeftijd. Dat is met name gebeurd door de belastingvrije ruimte voor collectieve regelingen door fiscale boetes steeds verder af te knijpen en het voortbestaan daarvan dus onbetaalbaar te maken.

Zware beroepen

Het doel van het burgerinitiatief is de politiek wakker te schudden en te laten beseffen dat door deze rigoureuze bezuinigingsoperatie onrecht is aangedaan aan de beoefenaars van zware beroepen zoals de politie. Den Haag zou zich het lot van deze burgers moeten aantrekken en een deel van de opgeworpen fiscale drempels weer aanpassen, zodat vakbonden en werkgevers aan de CAO-tafel maatschappelijk verantwoorde oplossingen kunnen afspreken voor mensen die na tientallen zwaar werken fysiek en/of mentaal versleten zijn.

De politiebonden willen dat de politiek daaraan meewerkt door de volgende vier ingrepen.

Nog niet getekend?

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN