Bonden en werkgever oneens over N5-overgangsbeleid

Bonden en werkgever oneens over N5-overgangsbeleid

15 nov 2019, cao

De bonden en de werkgever zijn het oneens over de regeling om als politiekundige (N5) bevorderd te worden naar operationeel expert (OE) of operationeel specialist (OS). De discussie gaat specifiek over hoe deze CAO-afspraak eruit moet zien voor zittend personeel. Bij de uitwerking van dit ‘overgangsbeleid’ bleek dat hier verschillend over wordt gedacht.

Afspraak in de CAO is dat er beleid komt waarmee toekomstige politiekundigen een bevordering krijgen naar de functie van OE of OS. Een belangrijk onderdeel van die afspraak is dat er ook overgangsbeleid komt voor het zittende personeel. Daarover zijn partijen het eens. Discussie is er echter voor wie dit moet gaan gelden. De bonden vinden dat dit moet gelden voor alle huidige collega’s met een politiediploma op niveau 5 (hbo). Net zoals het al vastgestelde overgangsbeleid voor collega’s met een N4 politiediploma dat geldt voor alle collega’s die dat diploma al hebben (doorstromer of niet).

Meningsverschil

De korpsleiding wil nu collega’s die het N5 politiediploma hebben gehaald via een doorstroomopleiding niet meenemen in het overgangsbeleid. Argument daarvoor is volgens de werkgever dat overgangsbeleid alleen kan gelden voor collega’s die bezig zijn met een zogenaamd eerste loopbaanpad. De bonden vinden dat onjuist. Wat de bonden betreft is het uitganspunt dat je de functie moet krijgen waarvoor je bent opgeleid. Met een N4 politiediploma is dat de seniorfunctie, met een N5 politiediploma is dat de OS of OE. Zo geldt het vastgestelde overgangsbeleid voor collega’s met een N4 politiediploma dan ook volledig terecht voor iedere collega die dat diploma al in bezit heeft. Kortom, als je het vereiste diploma al hebt is de vraag niet relevant of je wel of niet doorstromer bent.

De bonden vinden het overigens ook niet meer dan logisch om de collega’s met een doorstroomopleiding naar N5 in de regeling mee te nemen. Ze hebben die opleiding tenslotte gedaan op verzoek van de politie en zijn nu klaar voor een functie op hbo-niveau. Dit heeft bij hen verwachtingen gewekt. Er is door hen fors geïnvesteerd en zij zijn bij uitstek geschikt vanwege hun politie-ervaring. Hen uitzicht bieden op de functie waarvoor ze zijn opgeleid is een kwestie van fatsoen maar ook van logisch en zakelijk verstand.

Werkgever op zoek naar alternatieven

De werkgever gaat nu alsnog bekijken of de huidige groep doorstromers op een andere manier kan worden meegenomen. Een stap waarmee dan in ieder geval de huidige collega’s met een doorstroomopleiding geholpen zijn. Waarbij de vraag blijft waarom toekomstige doorstromers geen garantie zouden moeten krijgen op de bij hun opleiding horende functie. Waarom stuur je als werkgever anders medewerkers naar een dure politieopleiding? Afspraak is dat de werkgever snel met een voorstel komt.

Hoe zit dat dan bij N2 en N3?

Uitgangspunt is dat iedere collega de functie krijgt die bij zijn of haar diploma hoort. Zo hebben de collega’s met een N4-politiediploma recht op een bevordering tot senior. Bij het overgangsbeleid voor deze groep collega’s is het gelukt om ook de groep met een N3 politiediploma mee te nemen. Voor hen gelden echter aanvullende eisen. Zij moeten nog wel het vereiste N4 politiediploma halen en in een eerste loopbaanpad zitten.
Groepen collega’s die doorstroomden met een N2 naar een N3 politiediploma hebben daarop aangegeven dat ook zij loopbaanperspectief willen hebben. De werkgever heeft laten weten dat wordt onderzocht of ook voor deze groep oplossingen mogelijk zijn.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN