Bonden, korpschef en minister houden eerste monitorgesprek uitvoering CAO

Bonden, korpschef en minister houden eerste monitorgesprek uitvoering CAO

1 feb 2019, cao

Het monitorgesprek vond plaats aan de hand van afgesproken data waarop de gemaakte afspraken uitgevoerd moeten zijn. Daarbij gaat het om afspraken over de arbeidsvoorwaarden, maar ook over de afspraken die naar aanleiding van het herstelplan gemaakt zijn over het verlichten van de werkdruk. Tijdens het gesprek werd duidelijk dat sinds de ondertekening van de CAO op 1 november 2018 een flink aantal stappen is gezet om deze uit te voeren. De werkgever is met de afspraken aan de slag gegaan binnen de organisatie. Ook de politievakbonden zetten de nodige menskracht in om de uitvoering van de CAO snel te laten plaatsvinden.

Ook inhoudelijk ligt de voortgang vooralsnog op schema. Zo is de beloofde loonsverhoging en het 7 dagen in plaats van 4 dagen van tevoren vaststellen van de dagroosters (per 1 maart) ingeregeld en wordt begonnen met het aanstellen van 15 geestelijk verzorgers. Over deze resultaten is of wordt in deze weken zowel door de bonden als door de werkgever gecommuniceerd op de websites en intranet. Het 1e monitorgesprek heeft duidelijk gemaakt dat wat gerealiseerd moest zijn, ook is gerealiseerd binnen de afgesproken termijn. De partijen zijn dan ook positief over de eerste stappen die met de uitvoering van de CAO 2018-2020 zijn gemaakt. Tegelijkertijd is er ook het besef dat er nog veel en vaak complexe afspraken gerealiseerd moeten worden.

De monitorgesprekken gaan iedere 4 maanden plaatsvinden. Over de voortgang van de uitvoering van de CAO als de monitorgesprekken wordt gecommuniceerd door zowel de werkgever als de bonden.

OOK INTERESSANT

bottombanner