Bonden willen subsidie voor informatief pensioenprotest

Bonden willen subsidie voor informatief pensioenprotest

27 feb 2019, pensioen

De politiebonden hebben bij minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een subsidie aangevraagd voor ‘de Nationale Pensioencursus’ die ze op maandag 18 maart presenteren op het Malieveld in Den Haag. Deze manifestatie is bedoeld als een protest tegen het (vroeg)pensioenbeleid van het kabinet Rutte III, maar zal ook leiden tot het informeren van duizenden Nederlanders over de problemen bij de vernieuwing van het pensioenstelsel.

Gezien dit voorlichtingseffect vinden de bonden het niet meer dan redelijk dat de overheid een bijdrage levert aan de financiering van het veelzijdige evenement op 18 maart. Ook hebben ze Wouter Koolmees uitgenodigd om als verantwoordelijk minister deel te nemen aan het geplande plenaire debat tijdens de pensioencursus.

Versobering pensioenvoorzieningen

De politiek is al tien jaar bezig het Nederlandse pensioenstelsel te versoberen. Dat is onder andere gebeurd door de AOW-gerechtigde leeftijd te koppelen aan de levensverwachting, de inflatiecorrectie van de pensioenen onnodig lang wettelijk te blokkeren en een fiscale (RVU-)boete in te voeren op vroegpensioenregelingen voor mensen in zware en/of hoog-risicoberoepen. Niet alleen de werknemers zien dat dit tot in veel gevallen tot onhoudbare situaties leidt. Ook meer en meer werkgevers zien de ongewenste neveneffecten van deze ingrepen, bijvoorbeeld door toename van uitval, ziekteverzuim, instroom in de WIA et cetera.

De Nederlandse vakbeweging heeft tot eind 2018 getracht met de overheid en de werkgevers tot een voor alle partijen aanvaardbare afspraak te komen over de toekomst van het pensioenstelsel en de aanpalende onderwerpen (zoals de AOW-leeftijd en de afschaffing van de RVU-boete). Dat is niet gelukt; op 18 november liepen de onderhandelingen tussen het kabinet, de werkgevers en de vakbeweging definitief uit de rails.

Vervolgens heeft minister Koolmees begin februari besloten om op eigen houtje de hervormingen ter hand te nemen. De door hem voorgestelde plannen hebben voor veel onrust gezorgd bij werknemers en gepensioneerden, ook al gaat het volgens de bewindsman over eerste en relatief beperkte stappen. De vakbeweging vindt echter dat de plannen van Koolmees het einde van het Nederlandse pensioenstelsel inluiden, een stelsel dat door velen als het beste in de wereld wordt gezien.

Collectieve protestacties

Uiteraard laat de vakbeweging de eigengereidheid van de politiek niet over haar kant gaan. In februari is een reeks collectieve protestacties van start gegaan, die op 18 maart zullen uitmonden in een landelijke pensioenprotestdag. Op die dag zullen onder andere de vakbonden voor overheidspersoneel op veiligheidsgebied (politie, defensie, marechaussee, brandweer) in actie komen.

Om te beginnen zal een zwaan-kleef-aan-actie worden gehouden, waarbij voertuigen van hulporganisaties op de Nederlandse snelwegen 66 km per uur zullen rijden). ’s Middags wordt op het Malieveld in Den Haag ‘de Nationale Pensioencursus’ gegeven, waarbij de aanwezige actievoerders op allerlei manieren van informatie worden voorzien over het politieke conflict over het Nederlandse pensioenstelsel en de mogelijke gevolgen van verschillende keuzes die momenteel ter discussie staan.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN