Brief aan minister: flexibilisering, wat precies?

Brief aan minister: flexibilisering, wat precies?

15 mrt 2018, cao

De politiebonden hebben minister Grapperhaus van Justitie & Veiligheid een brief gestuurd over de flexibiliseringsagenda in relatie tot de cao-onderhandelingen. De bonden willen van de minister weten hoe hij kijkt naar zijn rol en positie ten opzichte van de keuzes en standpunten over die flexibilisering van de politie.

Flexibilisering: het lijkt wel hét toverwoord in de aanstaande onderhandelingen voor een nieuwe CAO. In het regeerakkoord staat dat de politie er pas extra geld bij krijgt als de politieorganisatie flexibeler wordt. Ook hebben de gezaghebbenden (zoals regioburgemeesters en het OM) aangegeven hun wensen op dat gebied te hebben. Ten slotte willen ook de korpsleiding en minister meer flexibiliteit. Zij hebben van flexibilisering dan ook een speerpunt gemaakt in hun CAO-inzet. Maar wat verstaat de minister daar nu precies onder? Het kan namelijk niet zo zijn dat flexibilisering ten koste gaat van het nog meer uitkleden van de werkomstandigheden waaronder de collega’s iedere dag hun stinkende best doen. Die duidelijkheid willen de bonden hebben nog voordat de formele onderhandelingen starten. De brief aan de minister is een extra aansporing om duidelijkheid te verschaffen over flexibilisering en hoe de minister daar vanuit zijn positie precies naar kijkt.

Pensioen op de politieke agenda

Ondertussen heeft de commissie Verzoekschriften en Burgerinitiatieven de vaste commissies van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Justitie en Veiligheid verzocht om te onderzoeken of het voorstel – dat de bonden met het aanbieden van 40.000 handtekeningen voor een eerlijk pensioen hebben gedaan – in de afgelopen jaren al aan de orde is geweest in de Tweede Kamer. De uitkomst hiervan zal enige tijd in beslag nemen, aldus de commissie. Zodra de uitkomst en vervolgstappen bekend zijn, informeren de bonden hun leden daar direct over.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN