Burgerinitiatief: minister ontloopt verantwoordelijkheid?

Burgerinitiatief: minister ontloopt verantwoordelijkheid?

26 mrt 2018, pensioen

Begin deze maand stuurden de ACP en andere bonden een brief aan minister-president Rutte en een afschrift daarvan aan onder andere minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus, om nogmaals de noodzaak toe te lichten van het doel van ons burgerinitiatief voor een fatsoenlijke (vroeg)pensioenregeling. Een reactie daarop van onze minister is wel erg kort door de bocht. Het lijkt er sterk op dat hij zijn verantwoordelijkheid ontloopt.

‘De behandeling van het initiatief is momenteel aan de Tweede Kamer. Wij wachten met interesse af of de Tweede Kamer instemt met het agenderen van uw onderwerp’, aldus minister Grapperhaus. Een wel heel formele reactie voor een belangrijk thema, waarvan de minister weet dat het een cruciaal gespreksonderwerp is in de op handen zijnde CAO-onderhandelingen.

Zwaar werk

ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp: “Ja, ons burgerinitiatief ligt voor aan de Tweede Kamer. Wij verwachten echter van de minister dat hij actie onderneemt richting andere ministers en het kabinet om serieus naar de inhoud van het burgerinitiatief te kijken. Dat is niet enkel de verantwoordelijkheid van het parlement. Het zou hem sieren als hij een handreiking doet aan alle mensen die in verschillende beroepsgroepen – zoals politiemensen – elke dag zwaar werk verrichten met de daarbij horende risico’s.”

Doel burgerinitiatief

De ACP en andere politiebonden willen de politiek wakker schudden. Door rigoureuze bezuinigingsmaatregelen van het kabinet is onrecht gedaan aan mensen met zware beroepen zoals de politie. Den Haag zou zich hun lot moeten aantrekken en een deel van de opgeworpen fiscale drempels uit de weg moeten ruimen. Zodat vakbonden en werkgevers aan de CAO-tafel maatschappelijk verantwoorde oplossingen kunnen afspreken voor mensen die, na tientallen jaren zwaar werk, fysiek of mentaal versleten zijn. De politiebonden willen dat de politiek daaraan meewerkt door de volgende vier ingrepen:

 

De politiek is aan zet!

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN