CAO in etappes

CAO in etappes

9 jan 2019, cao

Veel afspraken uit de CAO Politie kunnen zonder verder overleg worden uitgevoerd. Zoals de salarisverhogingen, eerder vaststellen van het dienstrooster en het afschaffen van de ‘1% extra werken regeling’ voor wie op 1 juli 2018 55 jaar of ouder was. Andere afspraken worden in etappes verder uitgewerkt door specialisten van de bonden en de werkgever. Waarbij de minister van Justitie en Veiligheid zelf de voortgang bewaakt en kan ingrijpen. We zetten drie belangrijke afspraken, met de planning, voor je op een rij.

1. Je kunt weer doorgroeien

Voor vrijwel alle doelgroepen binnen de politie zijn afspraken gemaakt over loopbaanbeleid. Zo wordt het bijvoorbeeld makkelijker om over te stappen tussen uitvoering en ondersteuning. Voor een aantal doelgroepen zijn bovendien specifieke ‘loopbaanpaden’ afgesproken die uiterlijk in 2021 ingaan. Dit geldt onder andere voor de GGP en de tactische opsporing. Je weet dan van tevoren hoe lang het duurt voordat je kunt doorstromen naar een hogere functie en welke eisen daarbij gelden. Voor het zittende personeel komt er overgangsbeleid. Dat beleid bepaalt op welke manier zittende collega’s de nieuwe loopbaanpaden gaan doorlopen.

Planning: In maart 2019 is het overgangsbeleid voor de medewerker, generalist en senior GGP en tactische opsporing klaar. Tegelijkertijd pakken bonden en werkgever de uitwerking en uitvoering van het loopbaanbeleid voor de overige doelgroepen op. Dit moet zo snel mogelijk, maar uiterlijk eind 2020 klaar zijn.

2. Extra verlof voor onregelmatigheid

In plaats van de huidige Landelijke Arbeidstijden Regeling (LAR) komt er een ‘Sociaal maximum’. Dit houdt in dat collega’s extra verlof krijgen toegekend zodra ze boven een vastgestelde grens komen van het toegestane aantal nacht- en weekenddiensten, overuren, piketdiensten et cetera in een bepaalde periode. Het voordeel ten opzichte van de huidige situatie is dat collega’s er iets voor terugkrijgen als het niet lukt om onder het af te spreken maximum aan werkbelasting te blijven.

Planning: In april 2019 moet er overeenstemming zijn over het sociaal maximum en een bijbehorend uitvoeringsplan. Lukt het niet om tot overeenstemming te komen, dan blijft de LAR in stand.

3. De werkdruk wordt aangepakt

Gedurende de hele looptijd van de CAO (tot eind 2020) is er strategisch overleg tussen de politiebonden en korpsleiding over het verbeteren van de politieorganisatie en het oplossen van de capaciteitsproblemen. De basis voor die gesprekken is het herstelplan van de politiebonden.

Planning: In de CAO zijn al een aantal maatregelen voor de korte termijn afgesproken. Bijvoorbeeld: aspiranten tellen niet meer mee in de politiesterkte, betere administratieve ondersteuning van basisteams en opsporing en er wordt gesneden in het aantal projecten en programma’s zodat medewerkers zich meer op hun kerntaken kunnen richten. Daarnaast blijven bonden en korpsleiding in gesprek over welke vervolgstappen nodig zijn. Met als doel: meer capaciteit vrijspelen voor de kerntaken van de politie en effectiever werken.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN