CAO Politie: Aan de vooravond van onderhandelingen

CAO Politie: Aan de vooravond van onderhandelingen

22 mrt 2018, cao

Het startsein voor de onderhandelingen over een nieuwe CAO Politie is gegeven. Er ligt een gezamenlijk eisenpakket van de ACP en andere politiebonden, we weten op hoofdlijnen waar de werkgever staat en hoeveel het kabinet wil investeren in een veilige samenleving. ACP-voorzitter en onderhandelaar namens de bonden Gerrit van de Kamp: “Het worden geen gemakkelijke onderhandelingen. Er zit een enorme kloof tussen dat wat wij voor onze leden, hardwerkende politiemensen, willen en wat de werkgever wil. Wij zullen op het scherpst van de snede onderhandelen.”

‘Ook dat pakken we samen aan!’ Hét uitgangspunt van onze inspanningen voor een nieuwe CAO die recht doet aan jou en jouw werk. Na onze enquête vorig jaar, waarin wij je om input voor de nieuwe CAO vroegen, hebben wij eind december onze inzet bekendgemaakt. Daarna zijn wij met de andere bonden om tafel gegaan om tot een gezamenlijke inzet te komen. De onderhandelingen zijn officieel nog niet begonnen. Wel vinden voorbereidende gesprekken plaats tussen de werkgever en de vier politiebonden.

Duidelijkheid voorop

Op dit moment is er echter nog te veel onduidelijk en blijven vragen onbeantwoord door de werkgever. Vooral als het gaat om wat de werkgever verstaat onder flexibilisering. Om die informatie hebben wij dringend verzocht. Eind deze maand verwachten wij een meer concrete CAO-inzet van de werkgever. Begin volgende maand kunnen dan de formele onderhandelingen van start gaan. Dat is dan ook hét moment om collega’s te informeren/bij te praten. Collega’s nu al informeren – op basis van onvolledige informatie – leidt tot verschillende interpretaties en dat is wat de ACP, ANPV en VMHP te allen tijde willen voorkomen.

Uitdagende klus

Van de Kamp: “Wij kunnen al wel zeggen dat de op handen zijnde onderhandelingen opnieuw om een lange adem vragen. Wij staan voor een uitdagende klus en kunnen acties op voorhand niet uitsluiten. Op dit moment is dat niet aan de orde. Mocht het zover komen, dan heb ik er alle vertrouwen in dat wij in onze sector een vuist kunnen maken. Ik hoop van harte dat deze stap overbodig is. De onderhandelingen met de minister en korpsleiding moeten het uitwijzen.”

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN