CAO-Waakhonden in elke eenheid

CAO-Waakhonden in elke eenheid

20 jun 2019, cao

Van 21 juni tot 17 juli starten in elke eenheid vergaderingen van zogenoemde bijzondere commissies (BC's). Opgericht in lijn met de CAO Politie 2018-2020 op verzoek van de ACP en de andere bonden. De BC's zijn CAO-waakhonden, die op eenheidsniveau toezien op de uitvoering van gemaakte CAO-afspraken. In de commissies zijn alle vier de politiebonden vertegenwoordigd. Het is de bedoeling dat uiteindelijk ook bondsleden - politiemensen in hart en nieren - hieraan deelnemen.

Tijdens de CAO-onderhandelingen is niet alleen gesproken over arbeidsvoorwaarden maar ook over de onbalans in het werk bij de politie en het aantal politiemensen. Dit heeft forse gevolgen voor de werkdruk, balans werk- en privéleven en gezondheid van politiemensen. Daarom zijn in de CAO aan de hand van het herstelplan van de politiebonden ook harde afspraken gemaakt om de werkdruk binnen de politieorganisatie te verlichten. Het komt er nu op aan dat deze afspraken verder worden ingevuld en uitgevoerd.

Waarborgen

Om er voor te zorgen dat de afspraken worden nagekomen en op de juiste manier worden uitgevoerd, zijn in de CAO enkele waarborgen afgesproken. Zo is er elke vier maanden een overleg tussen de politiebonden, korpsleiding en minister Grapperhaus. De minister heeft immers toegezegd persoonlijk de verantwoordelijkheid te nemen voor de uitvoering van de CAO-afspraken. De eerste gesprekken vonden plaats in  januari en mei.

Afspraken nakomen

Daarnaast is in de CAO afgesproken dat er bijzondere commissies (een soort ‘regionaal’ overleg) komen. Deze waakhonden gaan op de voet volgen of en hoe de CAO-afspraken per eenheid worden uitgevoerd. Om op die manier te voorkomen dat afspraken mogelijk onvoldoende of niet worden nageleefd. Popt er onverhoopt een probleem op in een eenheid, dan gaan de CAO-waakhonden in gesprek met de eenheidsleiding om tot een oplossing te komen. Dit geeft de bonden en hun leden meer grip op het nakomen van de afspraken op eenheidsniveau.

Denk jij mee?

Hiervoor is het wel nodig dat jij het ons laat weten wanneer iets niet (helemaal) volgens afspraak verloopt. Dat kan door een mail te sturen naar ledencontact@acp.nl. Heb jij sterk het gevoel dat een bepaalde afspraak uit de nieuwe CAO in jouw eenheid niet op de juiste manier wordt uitgevoerd? Dat het bijvoorbeeld afwijkt of ingaat tegen landelijke afspraken? Klik HIER of bekijk met onze checklijsten op acp.nl/cao welke CAO-afspraken momenteel worden doorgevoerd, en meld het ons als jij of je collega’s tegen zaken aanlopen die niet kloppen.

Lees ook

OOK INTERESSANT

bottombanner