Coalitie voor Veiligheid steunt havenprotest

Coalitie voor Veiligheid steunt havenprotest

4 dec 2018, pensioen

Bonden en vakorganisaties van de veiligheidssector, verenigd in de Coalitie voor Veiligheid, gaan actievoeren. Politiemensen, militairen, BOA’s, brandweer, ambulancebroeders- en zusters en justitiemedewerkers: ze verrichten zwaar en vaak risicovol werk. Dat vraagt om pensioenafspraken die eerder stoppen met werk mogelijk maken. Verschillende bonden van de Coalitie voor Veiligheid geven daarom ‘acte de présence’ bij de 66-minutenactie die de havenwerkers op 13 december houden.

“Bij het protest in de haven staat voorop dat eerder stoppen met werken voor zware beroepen mogelijk moet zijn”, licht ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp toe. “Het kabinet heeft dit ontzettend lang af weten te houden. Keer op keer gaf de overheid niet thuis wanneer er werd aangedrongen op een regeling. Maar verder dan (vage) beloftes is het ook bij dit kabinet niet gekomen. Net als de havenwerkers hebben ook wij genoeg van dat uitstelgedrag. Vandaar dat we als Coalitie voor Veiligheid de 66-minutenactie actief gaan steunen.”

Ook jongeren de dupe van klappen pensioenakkoord

Dat het pensioenakkoord in november klapte, gooit voor de Coalitie voor Veiligheid nog eens extra olie op het vuur. Van de Kamp: “Het kabinet had aan moeten zien komen dat de vakorganisaties nóóit akkoord zouden gaan met afspraken waarbij het financiële risico volledig bij werkenden en gepensioneerden wordt gelegd.” Dat risico hangt in belangrijke mate af van het afschaffen van de doorsneesystematiek; de aanpak waarbij ouderen dezelfde pensioenpremie betalen als jongeren, terwijl het geld van laatstgenoemde langer kan renderen. De doorsnee-systematiek werkt  alleen goed  in een wereld waar niet of weinig wordt gewisseld van werkgever. De overgang naar een systeem waarbij op ieder moment een passende premie wordt betaald, brengt hoge kosten (naar schatting 60 tot 100 miljard euro) met zich mee. Daar zijn en worden oplossingen voor bedacht. Maar als die niet werken, wil het kabinet dat de rekening daarvoor uitsluitend en alleen bij pensioendeelnemers komt te liggen.

Teleurstelling voor werkenden en gepensioneerden

Het mislukken van het pensioenoverleg is een grote tegenvaller voor zowel werkenden als gepensioneerden. Ruud Vermeulen is voorzitter van de GOV/MHB, vereniging voor professionals bij defensie. Hij ziet dat pensioenfondsen zoals het ABP hun premies moeten laten stijgen. Maar wat deze fondsen uitkeren stijgt op geen enkele manier mee en  leidt alleen maar tot nog hogere reserves. “Dit is niet meer uit te leggen, noch aan jongeren noch aan ouderen. Ook dit is het gevolg van de huidige regels.”

Zware beroepen

Speerpunt voor de Coalitie voor Veiligheid is en blijft de regeling voor zware beroepen. Van de Kamp: “Sectoren moet geen strobreed meer in de weg worden gelegd als zij zelf goede ouderenregelingen willen treffen. Daar staan wij voor als Coalitie voor Veiligheid en dat zullen we ook luid en duidelijk verkondigen bij de actie in de Rotterdamse haven”.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN