De strijd van praktijkdocenten

De strijd van praktijkdocenten

19 dec 2018, Juridisch

Een lange procedurele strijd tussen executieve docenten met de nieuwe functie van operationeel begeleider en de werkgever is nog niet ten einde.

Zoals we allemaal weten, geven docenten binnen de politieorganisatie les aan aspiranten. Daarnaast voeren bepaalde groepen docenten sinds 1 januari 2012 werkzaamheden uit die bij de executieve politietaak horen. Zo zal een rijdocent, als hij of zij langs een groepje jongeren rijdt dat iemand in elkaar slaat, de auto stoppen en proberen het slachtoffer te ontzetten. Aan dergelijke werkzaamheden zijn onvermijdelijk verzwarende werkomstandigheden (OVW) verbonden. Om die reden heeft de Politieacademie op 23 september 2014 voor specifieke groepen docenten een verzoek gedaan aan de korpschef om de functies aan te passen.

Operationeel begeleider

Maar een aantal van die docenten zijn door het korps pas per 1 januari 2017 geplaatst in de nieuw vastgestelde LFNP-functie van operationeel begeleider. Met ingang van die datum hebben deze docenten (operationeel begeleiders) ook recht op een OVW-toelage. Daar wringt de schoen. Deze docenten verrichten namelijk al sinds 1 januari 2012 werkzaamheden onder onvermijdelijk verzwarende werkomstandigheden. De vraag die rijst is: waarom kent het korps hen niet al per 1 januari 2012 een OVW-toelage toe?

Proefprocedures

Vele docenten in de functie van operationeel begeleider hebben daarom een procedure opgestart tegen het besluit van de werkgever. Die heeft de bezwaren van een ieder ongegrond verklaard. Vervolgens hebben de docenten met behulp van de ACP, NPB en rechtsbijstandsverzekeraars beroep bij verschillende rechtbanken ingediend tegen de beslissingen op bezwaar. Vanwege het grote aantal beroepen is met de rechtbanken afgesproken dat er enkele proefprocedures worden gehouden: een paar bij de rechtbank Gelderland en een paar bij de rechtbank Overijssel.

Op 10 oktober 2018 vonden de zittingen plaats van de proefprocedures bij de rechtbank Gelderland. Er waren zoveel docenten (operationeel begeleiders) en operationeel specialisten – die overigens hun eigen strijd voeren – aanwezig dat de zittingzaal te klein was. De bode moest een andere zittingzaal regelen. Tijdens de zitting werd het de gemachtigden van de korpschef niet gemakkelijk gemaakt door de drie rechters. Het antwoord op vele moeilijke vragen moesten ze schuldig blijven.

Uitspraken

Zes weken na de zitting volgden de uitspraken. De rechtbank stelt dat het korps ten aanzien van de ingangsdatum van toekenning OVW een grote beleidsruimte heeft (gehad). De rechtbank vindt het moment waarop de Politieacademie een verzoek heeft gedaan om de functies aan te passen, 23 september 2014, een passend moment. Het korps moet nu een nieuw besluit nemen. Dit kan betekenen dat de werkgever zich op dat punt richt naar het oordeel van de rechtbank, maar dat hoeft niet. Vereist is slechts dat de korpschef de afweging zorgvuldig maakt. De docenten (operationeel begeleiders) hebben dan nog steeds niet wat ze willen. Namelijk toekenning van OVW vanaf januari 2012. Tegen de uitspraken van de rechtbank Gelderland zal dan ook hoger beroep worden aangetekend.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN