Druk bij politie loopt steeds hoger op

Druk bij politie loopt steeds hoger op

28 jun 2018, cao

Veel politiemensen worden door de werkgever onder druk gezet om af te zien van hun werktijdenmodaliteit. Dat blijkt uit een enquête van de politiebonden en verschillende gesprekken met collega’s. Reden: de enorme rooster- en werkdruk door onderbezetting. Het is het zoveelste voorbeeld waaruit blijkt dat collega’s de rekening betalen van het chronische capaciteitsgebrek bij de politie.

Ruim 700 collega’s namen deel aan een vragenlijst van de politiebonden over werktijdenmodaliteiten en nachtdienstontheffing. Daarvan geeft ruim 44 procent aan onder druk te worden gezet om af te zien van hun werktijdenmodaliteit (een herkenbaar patroon van vrije tijd, bedoeld om privé en werk beter te kunnen combineren). Er worden bovendien – hoewel in mindere mate – aanvragen voor nachtdienstontheffing afgewezen.

Onder het mom van

Want ja, ´bezettingsproblemen´, ´moeite om de roosters rond te krijgen´, ´hoog ziekteverzuim´, ‘’je werkt nu eenmaal in een 24-uurs organisatie’. Dat zijn volgens collega’s redenen die de werkgever geeft om af te zien van nieuwe aanvragen of al toegekende modaliteiten. Leidinggevenden vragen hun medewerkers – vanwege de druk die ook zij ervaren om al het werk te blijven doen met een minimum aan bezetting – om op deze manier ‘solidair’ te zijn aan elkaar.

Balans werk en privé

“Afzien van je goed recht op gezonde werktijden heeft niets met solidariteit te maken. Iedereen begrijpt dat er een balans moet zijn tussen het gevuld krijgen van de roosters en wensen van medewerkers. En dat tijdens de vakantieperiode aan collega’s kan worden gevraagd om, bij uitzondering, te komen werken op een vaste vrije dag. Veel medewerkers daarentegen ervaren inmiddels dat de tijd, waarin je er in onderling overleg met elkaar uit kwam ver achter hen ligt.”

Uit de enquête blijkt dat de werkgever er allesbehalve netjes mee omgaat. Zo geeft driekwart van de deelnemers aan de enquête aan dat modaliteitsaanvragen niet in teamverband worden besproken. Dat zou – volgens afspraken in de CAO – wel degelijk moeten gebeuren om ervoor te zorgen dat het rooster met elkaar kan worden rondgemaakt. Bij slechts 1 (!) deelnemer is de afwijzing van zijn modaliteitsaanvraag voorgelegd aan de modaliteitencommissie. Dit terwijl de werkgever verplicht is om bij een voorgenomen afwijzing altijd advies te vragen aan deze commissie. Die moet toetsen of het organisatiebelang en het belang van de medewerker goed tegen elkaar zijn afgewogen. De politiebonden gaan de uitkomsten aan de kaak stellen bij de werkgever.

Tornen aan rechten

De enquête bevestigt waar de bonden al talloze keren op hebben gewezen; de situatie binnen de politieorganisatie is nijpend als gevolg van verkeerde keuzes die bij de vorming van de Nationale Politie zijn gemaakt. Extra zuur is dat de werkgever de problemen probeert op te lossen door op verschillende plekken in de organisatie te tornen aan het recht van politiemensen op een gezonde balans tussen werk en privé. De onderliggende verhoudingen tussen collega’s komen zo steeds verder onder druk te staan. Alsof de werkgever tegen collega’s op de werkvloer zegt ‘lossen jullie het maar op’. Terwijl het de verantwoordelijkheid is van de werkgever om met een passende oplossing te komen voor de huidige problemen binnen de sector.

Ultimatum

De politiebonden hebben de werkgever ruim dertig maatregelen op ‘een presenteerblaadje aangeboden’ om de politieorganisatie op orde te krijgen. Maar tot op heden blijft het stil. De bonden willen uiterlijk 1 juli horen wat de werkgever gaat doen met hun herstelplan. De tijd tikt door.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN