Duidelijkheid over (on)betaalde pauzes

Duidelijkheid over (on)betaalde pauzes

12 apr 2016, cao

Vanaf 10 september werkt het korps met eenduidige landelijke criteria voor het vaststellen van betaalde of onbetaalde pauzes. Deze criteria staan in een beleidsregel, waarover de werkgever en politiebonden op donderdag 7 april overeenstemming hebben bereikt in het Centraal Georganiseerd Overleg Politie (CGOP).

De werkgever en politiebonden hadden zichzelf in de CAO Politie 2012-2014 de opdracht gegeven om tot een landelijke pauzeregeling te komen. Het heeft lang geduurd voordat er overeenstemming was, maar uiteindelijk staan alle partijen achter de uitwerking van de gekozen uitgangspunten, zoals verwoord in de beleidsregel.

Belang van pauzes

Voor iedere dienst die langer duurt dan 5,5 uur moet een pauze van minimaal een half uur ingepland worden. Kenmerkend voor een pauze is dat je letterlijk even afstand kunt nemen van je werk. Die afstand is belangrijk voor je gezondheid en concentratie. Je voorkomt stressklachten en je doet weer energie op. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van het korps om mogelijk te maken dat medewerkers ongestoord van een pauze kunnen genieten. Tegelijkertijd wordt van medewerkers verwacht dat ze ook echt gebruikmaken van het pauzemoment.

Betaald of onbetaald

Het politiewerk brengt met zich mee dat het niet altijd mogelijk is om een half uur volledig uit de werksituatie te stappen en geen enkele verplichting te hebben richting het werk. Die uitzonderingssituaties zijn nu, in afstemming met de politiebonden, in kaart gebracht en opgenomen in de genoemde beleidsregel. Medewerkers die onder een uitzonderingssituatie vallen, komen in aanmerking voor een betaalde pauze. Dit betekent dat de pauze van deze groepen binnen diensttijd wordt gepland (waardoor de totale diensttijd een half uur korter uitvalt).

Het gaat om de medewerkers die tijdens de dienst belast zijn met de afhandeling van spoedmeldingen in het werkproces gebiedsgebonden politiezorg en medewerkers die worden ingezet ten behoeve van de ME. Daarnaast is een aantal situaties beschreven waarin, naar het oordeel van de leidinggevende, een betaalde pauze kan worden ingepland. In alle overige situaties is sprake van een onbetaalde pauze, oftewel een pauze in eigen tijd. Meer voorbeeldsituaties staan in de pauzeregeling (onderaan als pdf-bestand te downloaden).

Onvoorziene omstandigheden

Wanneer je door onvoorziene omstandigheden niet in staat bent geweest om ongestoord van je pauze te genieten, dan mag de geplande onbetaalde pauze als diensttijd verantwoord worden. Hierdoor ontstaat een half uur overwerk. Dit is nu ook al de gebruikelijke werkwijze.

Uitvoering

De uitvoering van de landelijke afspraken ligt bij de leidinggevenden. Zij worden daarin ondersteund door de planafdelingen in de eenheden. Het omzetten van onbetaalde naar betaalde pauzes (en omgekeerd) vergt aanpassingen in de huidige roosters. Omdat de werkplannen voor periode 9 al zijn uitgerold, is omwille van de zorgvuldigheid gekozen voor 10 september 2016 als ingangsdatum.

Intrekken bestaande pauzeregeling

Gelijktijdig met de invoering van de landelijke beleidsregel per 10 september 2016 vervallen alle lokale pauzeregelingen of passages in lokale regelingen over pauzes.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN