Duidelijkheid over pensioenopbouw met RPU *UPDATE*

Duidelijkheid over pensioenopbouw met RPU *UPDATE*

31 mei 2018, rpu

 Na eerste gesprekken hierover was helder dat:

 

Minder pensioenopbouw

Op basis van de RPU kun je vanaf 55 jaar maximaal 11,1 procent minder gaan werken (bijvoorbeeld van 36 naar 32 uur). Over de niet-gewerkte RPU-uren krijg je de helft (5,5 procent) doorbetaald. Ben je inderdaad voor je 58e jaar begonnen, dan bouw je door de nu opgelegde beperking geen pensioen op over de 5,5 procent salariskorting. Dit loopt door tot het moment dat de aanstelling stopt en eindigt dus niet op je 58e.

 

Gevolgen huidige deelnemers RPU

De vraag was nog hoe omgegaan zou worden met de afgelopen jaren. Daarin is strijdig met de wet altijd volledig pensioen opgebouwd. De ACP en de andere bonden hebben de werkgever en Belastingdienst gewezen op hun eigen verantwoordelijkheid. Dat de wetgeving in de toekomst moet worden toegepast is helaas onvermijdelijk. De medewerkers mogen echter niet alsnog belast worden met de fouten uit het verleden. De ACP zal daarnaast beoordelen of de foutieve informatie over de RPU juridisch gevolgen heeft. Daar waar mogelijk moeten medewerkers in ieder geval de kans krijgen om nadeel in de toekomst te voorkomen.

Uiteindelijk heeft het overleg met de Belastingdienst geleid tot het volgende resultaat:

 

Gevolgen voor medewerkers met RPU die op 1 januari 2018 wel 58 jaar of ouder waren:

 

Gevolgen voor medewerkers met RPU die op 1 januari 2018 nog geen 58 jaar waren:

 

Brief werkgever

Collega’s die al gebruikmaken van de RPU krijgen een dezer dagen een brief van de werkgever. Daarin staat wat de gevolgen voor de pensioenopbouw in jouw specifieke situatie zijn en wat je eventueel kunt doen om die gevolgen te beperken.

Staat in jouw besluit over deelname aan de RPU dat het niet zal leiden tot een verminderde pensioenopbouw of is je dat op een andere manier kenbaar gemaakt door de werkgever? Dan kun je jouw besluit doorsturen naar de juridische afdeling van de ACP (ledencontact@acp.nl). Dit met het oog op een mogelijke proefprocedure.  Daarnaast vraagt de ACP de werkgever om voor een ieder de verslechtering te compenseren.

*UPDATE 19 november 2018* Bezwaarprocedure

De ACP is voor leden tussen de 55 en 58 jaar die deelnemen aan de RPU een bezwaarprocedure gestart over hun onverwachte verminderde pensioenopbouw. Met de werkgever is afgesproken te wachten met de behandeling van de ingediende bezwaren tot november. Dan vindt namelijk de verrekening plaats voor de groep mensen die besloten hebben de RPU voort te zetten. Die verrekening is zichtbaar op de salarisstrook van november. Ben jij ACP-lid tussen de 55 en 58 en heb jij de RPU laten doorlopen, stuur dan je salarisstrook van november binnen zes weken nadat je deze hebt ontvangen naar onze juristen. Dat kan via ledencontact@acp.nl
Doe je dit tijdig, dan nemen wij je mee in de bezwaarprocedure.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN