Een goed pensioen? Nu wat voor doen!

Een goed pensioen? Nu wat voor doen!

22 jan 2019, pensioen

Een goed pensioen, daar moeten we nu wat voor doen! Daarom gaan de politiebonden samen met andere sectoren door met actievoeren waar politiek Den Haag niet omheen kan. Maandag 18 maart, vlak voor de Provinciale Statenverkiezingen, komt er een landelijke pensioenprotestdag.

Opdracht leden!

Tijdens het CAO-traject van de politie werd duidelijk dat de roep om een fatsoenlijke (vroeg)pensioenregeling groot is. Velen hebben ook ‘ja’ gestemd op de nieuwe CAO, mits we doorgaan met acties rondom het pensioen. Daar zijn we volop mee bezig.

Speerpunten politiebonden

Voor mensen met ‘zware beroepen’ zijn nieuwe afspraken rondom het (vroeg) pensioen cruciaal. Langer doorwerken onder zware omstandigheden is slecht voor de gezondheid en zorgt voor een hoog ziekteverzuim. Daarnaast zijn oudere collega’s minder flexibel inzetbaar voor onregelmatig en zwaar (fysiek) werk, waardoor er meer druk komt op de schouders van de jongere collega’s. Als oudere collega’s tijdig kunnen stoppen of aangepast werk kunnen doen, dan zorgt dit tegelijk weer voor ruimte voor anderen om te kunnen doorstromen

Ruimte om eerder te kunnen stoppen met werken is tijdens de acties een belangrijke boodschap. Een boodschap die we ook naar voren hebben gebracht in het burgerinitiatief van vorig jaar. Ruim 40.000 mensen hebben toen hun handtekening gezet om het Kabinet duidelijk te maken dat de maat vol is. Toen de Tweede Kamer dit initiatief niet heeft overgenomen, zijn we als bonden niet stil blijven zitten. We zijn actie blijven voeren en tijdens het pensioenoverleg hebben we onze inzet voor een goed nieuw pensioenstelsel op tafel gelegd. Het mislukken van dit overleg laat zien dat het Kabinet niet bereid is aan onze wensen tegemoet te komen.

Ultimatum

De bonden hameren er dan ook op dat de RVU-boete op eerder stoppen met werken wordt afgeschaft en dat de AOW-leeftijd op 66 jaar wordt bevroren. Op 5 december heeft de Coalitie voor Veiligheid (ACP, NPB, VMHP en ANPV) een ultimatum aan het Kabinet gestuurd om op deze twee punten structurele oplossingen te bieden. Het ultimatum eist tegelijk een fatsoenlijke indexering van pensioenen en opbouw van pensioen voor alle werkenden (ook ZZP en flexwerkers). Dit ultimatum is kracht bijgezet door met meerdere sectoren en 1500 man actie te voeren in de Rotterdamse haven. Na dit initiatief volgden de drie vakcentrales (VCP, CNV en FNV) met een vergelijkbaar ultimatum aan het Kabinet dat is overhandigd nadat in colonne naar Den Haag was afgereisd.

Oproep: doe wat voor een goed pensioen!

De politiebonden juichen de samenwerking met de verschillende andere sectoren om actie te voeren van harte toe. ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp: “Het pensioen is van ons allemaal. Dit is de tijd waarin we moeten laten zien dat we niet met ons laten sollen en dat we nu met harde acties gaan komen. Het Kabinet moet structureel meer geld uitrekken om de pensioenproblemen op te lossen. Genoeg is genoeg.”

Op 2 februari zullen de verschillende sectoren bij elkaar komen ter voorbereiding van de verdere acties. Houd onze site en sociale kanalen goed in de gaten en kom in actie!

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN